De Quick Boys Jeugdopleiding

Hoewel het bij de jeugdopleiding gaat om het klaarstomen van onze talentvolle spelers voor Quick Boys 1 zijn de resultaten tijdens de opleiding ook van belang. Vanaf O17 gaat het primair om presteren, omdat topsport uiteindelijk om winnen gaat. Daarvóór ligt de focus primair op het opleiden. In de eerste helft van het lopende seizoen 2016-2017 hebben de hoogste elftallen als volgt gepresteerd:

                                                           Stand per december 2016
update_jeugdopleiding

Het streven van de jeugdopleiding is dat alle jeugdselectieteams op 2e divisieniveau gaan spelen. Dat betekent dus dat O15, O13, O11 en O9 nog een uitdaging hebben, al lijkt O13 goed op weg om deze stap te maken. Als O19 de goede vorm weet vast te houden behoort een stap naar de 1e divisie tot de reële mogelijkheden. Hoe hoger onze teams speler des de beter dit is voor de ontwikkeling van de speler, maar ook van de trainer.
De relatief lage plaatsen van O11 en O9 kunnen voor een deel verklaard worden door het feit dat we met veel eerstejaars spelertjes zijn gestart, om een maximale weerstand te creëren. We verwachten dat deze spelers hier later weer profijt van zullen hebben.
Uiteraard mogen de 2e teams in een lettergroep (A2, B2, C2, D2 en schaduw-selectieteams bij E en F) ook niet onvermeld blijven. Dit zijn vooral eerstejaars selectiespelers die worden opgeleid om in het hoogste team per lettergroep te spelen als ze tweedejaars zijn. Deze teams hebben dezelfde faciliteiten als de hoogste teams en worden eveneens uitgebreid gevolgd en besproken door het Technisch Hart van de jeugd. In J09-7 spelen onze talenten uit de landenteams al samen. Door ze zo vroeg mogelijk met elkaar te laten spelen wordt het talent optimaal ontwikkeld.
Maar: hard werken verslaat talent als talent niet hard werkt! Dat is een zeer belangrijk uitgangspunt in de jeugdopleiding.

Talentvolle (oudere) spelers uit de jeugdselectie spelen ook in jong Quick Boys, waarvan Derek van der Plas de hoofdtrainer is. Vanaf januari gaan de talenten uit de A-jeugd meetrainen bij de seniorenselecties. Deze spelers kunnen dan kennismaken met de trainers van de seniorenselecties en zich meten met groep 2, waarin veel spelers uit Quick Boys 2 in zitten. De ideale route voor een speler is dus vanuit Quick Boys O19 naar de potentials (mogen meetrainen met de A-selectie) en dan de stap naar een contract als A-selectiespeler. Een route die spelers als Dennis van der Plas en Joey Ravensbergen reeds hebben gevolgd. Vanaf volgend seizoen geldt dat ook voor Jan de Bruijn, Ricardo Kuijvenhoven en Stan Prosman. Het succes van de jeugdopleiding kan worden afgemeten aan het ultieme doel: het aantal spelers dat doorstroomt naar Quick Boys 1.

ADO_QB_onder_14Talentvolle spelers komen in de zogenaamde talententeams. Op dit moment hebben we: O18 (trainer: Dennis Sip), O16 (trainer: Tim Jehee), O14 (trainer: Arjen van der Werf), O12 (trainer Maurice Ravensbergen) en O10 (trainer: Rick de Boer). De coördinator talententeams is Tony van Duijvenbode en de keepers uit de talententeams worden getraind door Tom van der Niet.
Spelers van een talententeam trainen op woensdag een keer extra, en regelmatig spelen ze in plaats daarvan tegen profteams (o.a. AZ, Ajax, ADO, Feyenoord) of amateurteams die 1 of 2 jaar ouder zijn. Verder krijgen deze spelers bijvoorbeeld ook andersoortige trainingen. Bijv.: kickboksen, Judo, specifieke krachtrainingen, mentale trainingen etc. Dit alles leidt tot een verbetering van kracht, handelingssnelheid en mentale weerbaarheid van onze spelers.

Het Technisch Hart Jeugd bepaalt het beleid bij het jeugdvoetbal en is als volgt samengesteld:

Voetbalinhoudelijk:
Onderbouw (Landenteams, F, E en D) - Dirk Kuyt
Bovenbouw (C, B, A) - Theo Guyt
Dirk Kuyt Voetbalschool - Arjan van der Werf
Hoofd jeugdopleiding - Gert Aandewiel

Ondersteunend:
Vertegenwoordiger in jeugdbestuur - Huug Sip
Voorzitter - Cees Haasnoot  

Het afgelopen jaar is Quick Boys genomineerd voor de beste amateur-jeugdopleiding (Rinus Michels Award). Dit is o.a. het resultaat van:
- verhoging jeugdbudget afgelopen jaren
- strakke uitvoering van het Voetbal Technische OpleidingsPlan Quick Boys
- investeringen in gediplomeerde trainers
- investeringen in trainers:  techniek, kracht, coördinatie, mentale weerbaarheid
- introductie talententeams: goed voor fysiek, handelingssnelheid en mentaliteit
- hoge niveau waarop teams spelen
- goede ondersteuning (wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterscommissie, facilitaire zaken en medisch)

Tevens mogen we zeker niet vergeten dat de leden van de terreincommissie er voor zorgen dat de velden er altijd weer fantastisch bij liggen. Dit alles helpt om goede prestaties te leveren als jeugdopleiding. Ook de uitstekende ontvangst van teams en scheidsrechters door bijvoorbeeld het wedstrijdsecretariaat in de vorm van Marijke Barnhoorn en Klaas Mol zorgt voor een professionele uitstraling. Daarnaast spelen de assistent-trainers en begeleiders van de selectieteams een hele belangrijke rol. Kortom: het is echt een teamprestatie! Dat moet ook, anders gaat het niet lukken om tot top-opleiding en top-prestaties te komen. Een woord van waardering en dank aan alle ondersteunde mensen is dan ook zeker op zijn plaats!

De komende periode ligt de nadruk voetbalinhoudelijk in de jeugdopleiding o.a. op volgende gebieden:

Haal spelers uit hun comfortzone
We moeten spelers al vroeg leren om te gaan met tegenslagen en veranderingen. Dat is heel belangrijk in het voetbal. Maar ook persoonlijk hebben ze er later veel profijt van: ze worden er mentaal sterker van! Dit willen we als volgt aanpakken:
Tijdens het seizoen zal er een aantal evaluatie-momenten zijn. Als daar aanleiding voor is vinden er aanpassingen plaats. Spelers zullen leren omgaan met teleurstellingen en veranderingen, maar ook met beloningen.

We gaan spelers eveneens op andere posities laten spelen. Soms laten we ze in een ander team spelen, en als jongens niet goed trainen worden ze teruggezet. Spelers die in een lager team spelen kunnen juist in een hoger team worden geplaatst door hun positieve ontwikkeling en gedrag. Maar ook om ze meer weerstand te laten ervaren.

Nog meer selecteren op (winnaars-)mentaliteit
Bij de selecties willen we nog meer focus op mentaliteit. Natuurlijk hebben sommige spelers een andere benadering nodig, maar we zijn er wel van overtuigd dat alleen een talent met een goede mentaliteit het uiteindelijk gaat halen bij Quick Boys. Hoe gaan we dit doen?
We kijken o.a. naar de trainingsfrequentie: is de speler er altijd, of zegt hij vaak af (bijvoorbeeld bij slecht weer etc.). Verder gaan we het gedrag van een speler tijdens wedstrijden bestuderen m.b.t. incasseringsvermogen: blijft de speler gaan bij een achterstand of laat hij snel het hoofd hangen, heeft hij een winnaarsmentaliteit? Het negatief beïnvloeden van medespelers in trainingen en wedstrijden door schelden of mopperen etc. wordt meer niet getolereerd. Het gedrag buiten het veld speelt een rol, waaronder de manier van voorbereiden op wedstrijden. Sommige jonge selectiespelers zitten te geeuwen in de kleedkamer omdat ze te laat naar bed zijn gegaan! Ook hierin hebben ouders een belangrijke rol. Wat doet een speler zelf om beter te worden, buiten de club om? Hoe komt hij terug van vakanties en hoe is hij bezig met zijn sport? Hier geldt weer: een speler heeft volgens ons niet alleen rechten maar ook plichten (gezond leven, goede persoonlijke verzorging).

Mobiliteit, Snelheid en Coördinatie
Hierin scoren Katwijkse jongens in het algemeen relatief matig. De handelingssnelheid wordt daardoor negatief beïnvloed, en daarmee de kwaliteit als voetballer. Het is bewezen dat de groei in deze onderdelen het sterkst is tot en met het 14e/15e levensjaar. Daarna verloopt de groeicurve veel vlakker. Voor wat betreft het niveau van de trainers zullen we dan ook meer de focus gaan leggen op de jongste jeugd, omdat daar de leercurve het grootst is. We gaan dus meer specifiek trainen op deze onderdelen, bij jongens die dat nodig hebben. Dit gebeurt door de fysiotherapeuten van FMT en de verzorger van Quick Boys 1: Jan de Jager. De spelers moeten wel beschikken over een goede mentaliteit en voetbalinzicht. Bij de Landenteams gaan we meer intern scouten op deze onderdelen. Tenslotte willen we over de hele linie meer maatwerk leveren als het gaat om Mobiliteit, Snelheid en Coördinatie.

Samenstellen teams na de zomerstop
Iedereen moet zich bewijzen en iedere speler moet selectiewedstrijden spelen, hoe goed hij ook is. Ook (iets mindere) spelers moeten de kans krijgen om te laten zien hoe snel ze zich kunnen aanpassen, wanneer ze zijn omringd door andere goede voetballers. Verder is het vooral bij de jongste jeugd zichtbaar dat spelers zich in de zomerperiode soms sterk positief of juist negatief ontwikkelen. Door niemand vroegtijdig te belonen met een selectieplaats verwachten we een grotere focus in de zomerperiode, waardoor meer spelers fit en gemotiveerd zullen terugkeren.

Quick Boys Keepersschool
Bij een professionele jeugdopleiding hoort ook een goede keepersopleiding. Dit is een belangrijk verbeterpunt, waar het Technisch Hart van de jeugdopleiding veel waarde aan hecht. De keepersopleiding is nu een integraal onderdeel van de jeugdopleiding, zonder een eigen identiteit zoals bijvoorbeeld de Dirk Kuyt Voetbalschool. Het is alweer 8 jaar geleden dat de jeugdopleiding een vaste keeper voor Quick Boys 1 heeft afgeleverd. We zijn dan ook druk bezig om een specifieke keeperschool bij Quick Boys op te zetten. In dit traject werken we samen met Tom van der Niet en externe deskundigen op dit specifieke gebied. Binen afzienbare tijd hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over de opzet en organisatie van de Quick Boys Keepersschool (QBK). Op termijn zal het Technisch Hart aangevuld worden met een vertegenwoordiger van de Quick Boys Keeperschool.

Meten is weten
Vanaf dit seizoen worden alle selectiespelers regelmatig gemeten en gewogen. Dit wordt vastgelegd in het spelers-volgsysteem Talento. Hierin worden ook veel andere relevante gegevens van spelers vastgelegd. Bijvoorbeeld de historie van alle teams waarin de speler heeft gespeeld, en op welke posities. Ook het blessureverleden wordt hier geregistreerd. Verder wordt elke speler 2 keer per jaar geëvalueerd door de trainer. Ook deze evaluaties worden uiteraard vastgelegd. Het Technisch Hart houdt ook de belasting van de spelers goed in de gaten. Binnenkort worden fitheidstesten afgenomen zodat we eventuele overbelastingen snel kunnen identificeren. Wij gebruiken hiervoor het systeem First Beat. Dit is een professioneel systeem waarmee door middel van testen met een hartslagmeter en specifieke software op een computer analyses worden gemaakt m.b.t. fitheid van de speler, herstelvermogen en eventuele overbelasting.

Samen sterk
Het is wel belangrijk te beseffen dat er tijd nodig is voor de verdere professionalisering van de jeugdopleiding. Het Technisch Hart zal relatief veel tijd besteden om bovengenoemde zaken in gang te zetten. Wij hopen op ieders begrip en steun voor wat betreft de veranderingen. Dit is alléén goed mogelijk als spelers, ouders, trainers, assistent-trainers, begeleiders en de club samen dezelfde visie onderschrijven.

Wij zijn ons er van bewust dat andere jeugdopleidingen altijd met belangstelling kijken naar wat er allemaal bij Quick Boys gebeurt. Veel verenigingen hebben ons gevraagd naar het VoetbalTechnisch Opleidingsplan (VTOP).  Soms wordt dit dan ook (deels) gekopieerd. Dat vinden wij als Technisch Hart alleen maar goed. Hoe hoger het niveau wordt van het jeugdvoetbal in de Bollenstreek hoe beter het is voor onze jeugdopleiding. Het spelen van lokale derby’s tegen sterke tegenstanders is een goede mentale ervaring voor onze spelers. Ook in de jeugdopleiding ervaren we dat tegenstanders altijd 200% gemotiveerd zijn als ze tegen Quick Boys mogen spelen.


Technisch Hart Jeugdopleiding Quick Boys

Agenda

Alles over het Quick Boys Gala 2015

Quick Boys Gala 2015

Van Maanen Taarten

Even aandacht voor

Club van 100...

naar de Club van 100 pagina Word nu lid, klik hier!
______________________