Woord van de voorzitter

Gepubliceerd op: 15-04-2019 17:57

Beste QuickBoyzers!

We kunnen terugzien op een geslaagde opening van ons nieuwe clubhuis. Onze hoofdsponsor, Ton van der Plas van Ouwehand Visverwerking, benadrukte in zijn openings-speech nogmaals het vele (denk)werk dat in de voorbereiding door het voormalig bestuur is verricht. Tezamen met het oude bestuur werd vervolgens het nieuwe clubhuis aan tal van goedkeurende blikken onderworpen.

Inmiddels zijn zoals beloofd de laatste centen uit de veilingopbrengst uitgegeven aan de inrichting van de buitenruimte. Er is opdracht gegeven voor de herinrichting van het buitenterrein aan de oostgevel en een nieuw terras aan de veldzijde van het clubhuis. De oplossing voor fietsparkeren is daarbij nog een dingetje, want we zetten onze fiets het liefst in het clubhuis.

Ook de supportersvereniging draagt een steentje bij door de kosten van het buitenmeubilair voor haar rekening te nemen. Chapeau!! Als alles meezit is eind mei a.s. het terras aan de veldzijde gebruiksklaar. Dat betekent dat alle bouwactiviteiten op Nieuw Zuid in een afrondende fase zijn gekomen en onze focus weer volledig op het sportieve aspect van de vereniging kan worden gelegd.

Momenteel onderzoeken we nog wel de mogelijkheid om in het verlengde van de koffiecorner waar ooit de oude kleedkamers stonden het terrein zodanig in te richten dat we een aantal mobiele units kunnen plaatsen om dienst te laten doen als krachthonk voor onze leden. Qua fysieke weerbaarheid en gehardheid kunnen we in de vereniging nog wel een paar stappen maken. Dit alles uiteraard onder deskundige begeleiding.

Het rekensommetje wordt ook gemaakt om de verlichting op veld 2 tot en met 6 te vervangen door LED. De gemeente als verhuurder geeft de transitie naar duurzame energiebronnen op het sportpark nog geen topprioriteit, maar wellicht loont het om zelf het initiatief te nemen.

De voorbereidingen voor het eeuwfeest zijn in volle gang en zonder een tipje van de sluier op te lichten kan ik melden dat de festiviteiten zijn weerga in de geschiedenis van de vereniging niet kennen. Onze accommodatie is er in ieder geval klaar voor!

In samenwerking met de KNVB begint nu ook het ontwikkelingsplan voor het vrouwen en meiden voetbal binnen de vereniging serieus vorm te krijgen. De inzet is om zowel bij het mannen- als bij het damesvoetbal niveau te kunnen bieden.

De selectie bij de mannen voor het nieuwe seizoen is nagenoeg compleet, maar als zich op spelersgebied buitenkansjes voordoen kijkt de technische staf natuurlijk niet de andere kant op. Die duidelijkheid brengt in ieder geval rust in en rond de selectie. Dat zien we ook terug in de verrichtingen van ons vlaggenschip. We zijn nog volop in de race om de prijzen. Een goed resultaat tegen Noordwijk kan ons nog een spannende meimaand opleveren en de clubkas doen rinkelen. De grasmeester heeft ons beloofd dat het veld er als een biljartlaken bij zal liggen. Het zal dus niet gebeuren dat Erik Assink het veld als excuus zal kunnen gebruiken. Agendeer in ieder geval voor de eerste helft van juni geen afspraken waar je later misschien spijt van krijgt. Laten we met elkaar van de voetbalkraker tegen Noordwijk een groots voetbalfeest maken en als gastheer ons beste beentje voor onze noorderburen voorzetten. Thuisblijven is komende zaterdag geen optie, misschien alleen als je vrouw moet bevallen.

Op vrijdag 24 mei aanstaande staat de voorjaars ALV op de agenda. Na een lange reeks van jaren te gast geweest te zijn in de Businessclub zijn we weer terug in de vertrouwde omgeving van ons clubhuis. We beginnen stipt om 20.00 uur.

Graag tot ziens op sportpark Nieuw Zuid voor de topper tegen Noordwijk en kom vooral op de fiets!

Namens het bestuur,

Bart van Kruistum.

Agenda

 

 

Altijd al sponsor willen worden?

Onze Diamantsponsors

Onze DiamantsponsorsNaar het overzicht