Agenda ledenvergadering 9 november a.s.

Zoals eerder gemeld vindt op vrijdag 9 november aanstaande de najaarsledenvergadering plaats. De agenda is hieronder te vinden. Wij hopen u weer in grote getale te mogen ontmoeten.
 
Bestuur K.v.v. Quick Boys

 

 


LEDENVERGADERING VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018 VANAF 20.00 IN DE BUSINESSCLUB:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen voorjaarsledenvergadering dd. 25 mei j.l.
ter inzage op het secretariaat

3. Bestuursmededelingen

4. Jaarrekening 2017/2018
incl. verslag kascontrolecommissie

5. Jaarverslag secretaris
ter inzage op het secretariaat

6. Verslagen portefeuillehouders
a.    Commerciële zaken: Leen vd Oever
b.    Recreatievoetbal: Willem Schuitemaker
c.    Communicatie: Leo Schaap
d.    Selectievoetbal: Gert Pluimgraaff  
e.    Jeugdvoetbal: Bert Kloos
f.    Facilitaire zaken: Johan de Zwart

7. Huldiging Jubilarissen

8. Rondvraag

9. Sluiting

Geef een reactie