Gebouwen en ruimten

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat (jeugdcommissiekamer) is slechts voor maximaal 20 personen toegankelijk. Toegang tot deze ruimte is alleen voorbehouden voor de scheidsrechters, wedstrijdsecretarissen en directe medewerkers op het wedstrijdsecretariaat. Bezoekende clubs kunnen zich melden bij ingang van het secretariaat waar een loketfunctie is gecreëerd.

Secretariaat 

Het secretariaat is een drukbezochte locatie voor uiteenlopende zaken. Bezoekers wordt dringend verzocht ook op het secretariaat de 1.5 meter maatregel in acht te nemen. Indien er meer dan 8 personen binnen zijn dient buiten worden gewacht tot bezoekers de secretariaatsruimte hebben verlaten.

Rondom wedstrijden van Quick Boys 1 is de noordelijke toegangsdeur vanaf 13:30 uur gesloten. Het secretariaat is op die tijden niet geopend voor het afhandelen van administratieve zaken.

Donderdagavond kunnen ledenpassen worden afgehaald of andere administratieve vragen worden gesteld bij de aanwezige secretariaatsmedewerkers.

Bestuurskamer

Het aantal bezoekers voor de bestuurskamer is gemaximeerd op 24 personen. Voor en na wedstrijden van Quick Boys 1 zal een strikt toegangsbeleid van de bestuurskamer worden gehanteerd.

Materiaal- en ballenhok

Het materiaal- en ballenhok is voor maximaal twee teamvertegenwoordigers toegankelijk. De trainer, coach of jeugdleider haalt de benodigde materialen zelf op in het materiaalhok of de staf wijst daar één of twee spelers voor aan.

De looproute naar het materiaal- en ballenhok is altijd via de ingang nabij het wedstrijdsecretariaat. De trainer, coach of begeleider bewaakt dat de juiste looproutes worden gevolgd.