Hoe aan te melden als lid – Contributiebedragen

Het aanmelden als lid van K.v.v. Quick Boys dient te gebeuren via het inschrijfformulier via de website van de KNVB.

Bestaande leden die wijzigingen willen doorgeven of willen opzeggen kunnen gebruik maken van onderstaande formulieren.

Wijzigingsformulier
Mocht u een adreswijziging, telefoonnummer mailadres o.i.d. willen doorgeven, maak dan gebruik van dit formulier.

Opzeggingsformulier
Mocht u willen opzeggen, maar dan gebruik van dit formulier.

Het wijzigings- of opzeggingsformulier dient volledig ingevuld ingeleverd te worden bij het secretariaat of kan per mail gezonden te worden aan: Administratie@quickboys.nl. Print het formulier in dat geval, scan het en mail het vervolgens ingevuld en ondertekend.

In het lidmaatschap voor zowel spelende als niet-spelende leden is inbegrepen:

  • vrije toegang tot alle thuiswedstrijden van Quick Boys 1 voor de competitie en eventuele nacompetitie.
  • vrije toegang tot alle thuiswedstrijden van Quick Boys 1 voor de districtsbeker, met uitzondering van eventuele wedstrijden vanaf de kwartfinales.

Ieder lid dat contributie betaald heeft recht op een ledenpas. Deze ledenpas kan op het secretariaat worden opgehaald. De ledenpas geldt tevens als toegangsbewijs voor wedstrijden. Daarnaast kan op de ledenpas geld worden gezet waarmee in het clubhuis en bij de koffiecorner kan worden betaald.

Bij thuiswedstrijden van Quick Boys 1 voor de KNVB Beker hebben leden geen vrije toegang. De dan voor iedereen geldende toegangsprijzen worden door het bestuur van K.v.v. Quick Boys per wedstrijd vastgesteld.

Spelende leden
De minimumleeftijd voor een spelend lid is vijf jaar. Aanmelding kan vanaf de leeftijd van 4,5 jaar. In dat geval wordt de datum van de vijfde verjaardag beschouwd als de datum van inschrijving als spelend lid.

Indien er geen plaats is in een elftal, worden spelers/speelsters op de wachtlijst geplaatst. Wachtlijsters zijn geen lid en hoeven geen contributie te betalen.
N.B. Minileden komen bij het bereiken van de leeftijd van vijf jaar niet automatisch op de wachtlijst terecht. De opgave als spelend lid dient apart te worden gedaan.

Een speler die op de wachtlijst staat wordt aan een team toegevoegd op de datum van de inschrijving, ofwel: degene die het langst ingeschreven staat, komt het eerst aan de beurt.

Contributie spelende leden seizoen 2020-2021 *

– Senioren

€ 262,00 (€ 252,00 bij automatische incasso) **

– JO19 / MO19

€ 238,00 (€ 228,00 bij automatische incasso) **/@

– JO18

€ 238,00 (€ 228,00 bij automatische incasso) **/@

– JO17 / MO17

€ 222,00 (€ 212,00 bij automatische incasso) **/@

– JO16

€ 222,00 (€ 212,00 bij automatische incasso) **/@

– JO15 / MO15

€ 208,00 (€ 198,00 bij automatische incasso) **/@

– JO14

€ 208,00 (€ 198,00 bij automatische incasso) **/@

– JO13 / MO13

€ 198,00 (€ 188,00 bij automatische incasso) **/@

– JO12

€ 198,00 (€ 188,00 bij automatische incasso) **/@

– JO11 / MO11

€ 190,00 (€ 180,00 bij automatische incasso) **

– JO10

€ 190,00 (€ 180,00 bij automatische incasso) **

– JO9 / JO8

€ 178,00 (€ 168,00 bij automatische incasso) **

– Landenteams

€ 110,00 (€ 100,00 bij automatische incasso) ***

– G-voetbal

€ 114,00 (€ 104,00 bij automatische incasso) ****

** – Inclusief kledingplan

*** – Inclusief tenue en inclusief een starterspakket ter waarde van € 100,00
(bestaande uit sokken, scheenbeschermers, een trainingspak en een voetbaltas).

**** – Inclusief sponsorkleding

@ – Alle leden van A-, B-, C- en D-selectieteams betalen € 20,00 opleidingskosten.

Niet-spelende leden
Contributie niet-spelende leden seizoen 2019-2020*

  • Senioren Tribune
€ 166,00 (€ 156,00 bij automatische incasso) 
  • Tribune 65+
€ 146,00 (€ 136,00 bij automatische incasso) 
  • Senioren
€ 134,00 (€ 124,00 bij automatische incasso)
  • 65+
€ 114,00 (€ 104,00 bij automatische incasso) 
  • Jeugd
€ 94,00 (€ 84,00 bij automatische incasso)
  • Mini-leden
€ 30,00 (€ 20,00 bij automatische incasso) 

Gezinskorting voor jeugdleden

Vanaf het derde en volgende gezinslid, woonachtig op hetzelfde adres, wordt voor jeugdleden (t/m de A-jeugd) een gezinskorting toegepast. De gezinskorting heeft derhalve geen betrekking op de twee oudste leden. Bij een jeugdlid is dit 10% voor het eerste kind, bij twee jeugdleden is dit 15% per kind, bij drie jeugdleden is dit 20% per kind en bij vier jeugdleden of meer is dit 25% per kind. De peildatum voor het aantal gezinsleden is 1 juli.

Tegemoetkoming op contributie door het Jeugdsportfonds
Degenen die het financieel moeilijk hebben de contributie of voetbalkleding te betalen voor hun kind, komen wellicht in aanmerking voor een vergoeding door het Jeugdsportfonds. Het gaat om een bedrag van in totaal maximaal € 225,- per jaar per gezinslid. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vergoeding zijn op te vragen bij de gemeente Katwijk.

Tegemoetkoming op kosten door Zorg en Zekerheid
Ook Zorg en Zekerheid heeft een regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten. Alle kinderen tot 18 jaar met een GeZZinspakket (AV-GeZZin) komen voor een vergoeding in aanmerking. De vergoeding bedraagt maximaal € 50,00.
Op het secretariaat ligt een formulier ter inzage en op de website van Zorg en Zekerheid vind u nadere informatie en kunt u de voorwaarden bekijken.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

*) Aangegeven contributies zijn die zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 24-05-201920