Agenda ledenvergadering 9 november a.s.

Gepubliceerd op: 25-10-2018 17:48

Zoals eerder gemeld vindt op vrijdag 9 november aanstaande de najaarsledenvergadering plaats. De agenda is hieronder te vinden. Wij hopen u weer in grote getale te mogen ontmoeten.
 
Bestuur K.v.v. Quick Boys

 

 


LEDENVERGADERING VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018 VANAF 20.00 IN DE BUSINESSCLUB:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen voorjaarsledenvergadering dd. 25 mei j.l.
ter inzage op het secretariaat

3. Bestuursmededelingen

4. Jaarrekening 2017/2018
incl. verslag kascontrolecommissie

5. Jaarverslag secretaris
ter inzage op het secretariaat

6. Verslagen portefeuillehouders
a.    Commerciële zaken: Leen vd Oever
b.    Recreatievoetbal: Willem Schuitemaker
c.    Communicatie: Leo Schaap
d.    Selectievoetbal: Gert Pluimgraaff  
e.    Jeugdvoetbal: Bert Kloos
f.    Facilitaire zaken: Johan de Zwart

7. Huldiging Jubilarissen

8. Rondvraag

9. Sluiting

Altijd al sponsor willen worden?

Even aandacht voor

Club van 100...

naar de Club van 100 pagina Word nu lid, klik hier!
______________________