Aanmelden/opzeggen lidmaatschap

Het door corona zo desastreus verlopen seizoen 2020-2021 loopt ten einde en we kijken hoopvol vooruit naar het nieuwe seizoen 2020-2021. Als de voortekens ons niet bedriegen zullen de competities komend seizoen op tijd kunnen aanvangen en volledig uitgespeeld kunnen worden. 

Onderstaand vind je informatie over het aanmelden als nieuw lid en het opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap.

Aanmelden als lid

Je kan je als nieuw lid van Quick Boys aanmelden via de website van Quick Boys. Lees deze informatie goed door en klik vervolgens daar op de banner of de link om je daadwerkelijk aan te melden.

De aanmelding loopt via de website van de KNVB. Na een geslaagde aanmelding ontvang je een bevestiging van de KNVB en heeft Quick Boys de digitale aanmelding ontvangen.

N.B. Indien de aanmelding een kind van 16 jaar of jonger betreft het dringende verzoek om een e-mailadres van een van de ouders/verzorgers in te vullen. De ouder/verzorger ontvangt dan een e-mail waarmee aanmelding van het kind moet worden bevestigd. Zonder die bevestiging kan de aanmelding niet worden afgerond

Overschrijving naar Quick Boys

Ook het overschrijven van een andere vereniging naar Quick Boys verloopt via de bovenstaande procedure. Quick Boys meldt de overschrijving vervolgens aan bij de KNVB. De oude vereniging wordt hier automatisch over geïnformeerd. Als de oude vereniging akkoord gaat is de overschrijving rond.

Overschrijvingen worden door de bond met ingang van 1 juli verwerkt.

Opzeggen lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen of spelende leden die naar een andere vereniging willen vertrekken, dienen de onderstaande procedures te volgen.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 15 juni 2021 schriftelijk te worden gedaan. Dit kan alleen door het invullen en inleveren van het daarvoor bestemde opzeggingsformulier. Opzegging dient door het lid zelf, of indien minderjarig, door de ouders/verzorgers te gebeuren. Mondelinge opzegging via de jeugdleider, aanvoerder, coördinator of wedstrijdsecretaris wordt niet geaccepteerd.

Het opzeggingsformulier is hier de te downloaden. Het volledig ingevulde formulier kan via een e-mail worden verstuurd naar administratie@quickboys.nl. Opsturen per post kan ook: Postbus 95, 2200 AB Katwijk.

  1. De opzegging wordt alleen verwerkt als aan alle financiële verplichtingen (contributie, eventuele boetes) is voldaan en de eventueel in bruikleen uitgegeven kleding van Quick Boys is ingeleverd.
  2. Indien het lidmaatschap na de deadline van 15 juni 2021 wordt opgezegd, dan dient de volledige contributie voor het seizoen 2021-2022 te worden betaald.

Overschrijving naar andere vereniging

Het lidmaatschap van Quick Boys dient te worden opgezegd via de bovenstaande procedure (tenzij je niet-spelend lid wil blijven. In dat geval kun je de wijziging van spelend naar niet-spelend lid doorgeven).

Daarnaast meld je je aan bij de nieuwe vereniging. Zij verzorgen de verdere procedure.

A-categorie

Voor spelers die het afgelopen seizoen in de A-categorie hebben gespeeld (al is het maar 1 wedstrijd!), of die in de B-categorie hebben gespeeld maar bij hun nieuwe vereniging in de A-categorie gaan spelen, dient de overschrijving uiterlijk 15 juni 2021 bij de KNVB te zijn aangemeld.

Spelers die alleen in de B-categorie hebben gespeeld kunnen ook na deze datum overschrijving krijgen.

Voor verdere informatie zie de Quick Boys-website onder Club, Lidmaatschap. Daar staan de procedures uitgebreid beschreven en zijn alle benodigde formulieren te downloaden.