Wedstrijden Quick Boys 1

Toelatingsbeleid toeschouwers

Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. Alle bezoekers dienen te worden geregistreerd en er moet een gezondheidscheck worden gedaan. Bovendien dient iedereen geplaceerd te worden. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen.

Door middel van toegangscontrole, aan de hand van de ledenpas, wordt geregistreerd wie de wedstrijd heeft bezocht. De vereniging moet de aanwezigheidsgegevens kunnen overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. De gegevens worden minimaal 4 weken in beveiligde omgeving bewaard.

Toegang tot het sportpark

Er wordt gebruik gemaakt van twee ingangen (hoofdingang en ingang zuid) om daarmee te bewerkstelligen de druk bij de toegangscontrole te spreiden en wachtrijen zoveel als mogelijk te voorkomen. Leden worden verzocht gebruik te maken van de hoofdingang en leden van de Businessclub worden verzocht gebruik te maken van de nieuwe ingang van de Businessclub bij ingang zuid.

Er zal sprake zijn van een gemaximeerd aantal toeschouwers (afhankelijk op welk veld de wedstrijd wordt gespeeld). Er wordt gemonitord hoeveel bezoekers de toegangscontrole zijn gepasseerd. Zodra het maximaal aantal toeschouwers is bereikt zal de toegang worden gesloten.

Publiek wordt verzocht tijdig naar het sportpark te komen om de aanloop van toeschouwers zo goed mogelijk te spreiden. Bij beide ingangen, vóór de toegangscontrole, wordt bezoekers gewezen op de gezondheidscheck, waarbij uitgegaan wordt van zelfverantwoordelijkheid van de bezoekers.

Op duidelijk zichtbare borden wordt triage gedaan aan de hand van een vijftal vragen. Indien één van de vragen met ja beantwoord wordt luidt het dwingende advies om het bezoek aan het sportpark uit te stellen. Bij de ingangen zijn lijnen aangebracht om daarmee de gewenste afstand tussenwachtende toeschouwers te kunnen houden.

Sanitaire voorziening en horeca

Rondom het speelveld zijn extra sanitaire voorzieningen aanwezig om daarmee loopbeweging naar de gebruikelijke vaste sanitaire ruimten zoveel als mogelijk te voorkomen. Rondom het veld zijn horecapunten ingericht om daarmee loopbeweging naar het clubhuis te beperken.

Informeren van betrokken

De informatievoorziening m.b.t. COVID 19 maatregelen wordt telkens in de week voorafgaande de wedstrijd uitgebreid gepubliceerd op de website van de vereniging en via social media. Daarnaast is het protocol geplaatst op de website van Quick Boys.

Coördinator COVID 19

De vereniging heeft een coördinator aangewezen die aanspreekpunt is voor de locatie en de gemeente. Tijdens wedstrijden fungeren stewards tevens als corona coördinator en zijn aanspreekpunt als het gaat om corona maatregelen welke rondom de wedstrijd van toepassing zijn.

//ORIGINAL SPORTLINK SCRIPT quickboys.nl