Procedure mutaties leden

Doorgeven van wijzigingen

Alle wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Dit kan via een e-mail aan de administratie (via administratie@quickboys.nl) onder vermelding van naam, adres en lidnummer (staat op de lidmaatschapskaart) of via het invullen van een wijzigingsformulier. 

Dit formulier is hieronder te downloaden en daarnaast verkrijgbaar op het secretariaat of in de commissiekamer.

Het formulier dient volledig ingevuld ingeleverd te worden bij het secretariaat of kan per mail gezonden te worden aan: Administratie@quickboys.nl. Print het formulier in dat geval, scan het en mail het vervolgens ingevuld en ondertekend.

Het bovenstaande betreft de volgende wijzigingen:

 • adres;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • van spelend naar niet-spelend lid;
 • van niet-spelend naar spelend lid;
 • van tribune-lid naar gewoon lid.

Het wijzigingsformulier dient eveneens te worden gebruikt voor het afgeven van een machtiging voor automatische incasso. Voor opzeggingen is een apart formulier beschikbaar, de procedure hiervoor is hieronder te vinden.

Procedure opzeggingen

Opzegging als lid dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren. Dit kan alleen via het invullen van het daarvoor bestemde opzeggingsformulier. Dit opzeggingsformulier is hieronder te downloaden of op papier verkrijgbaar bij het secretariaat en in de commissiekamer.

Het opzeggingsformulier dient volledig ingevuld ingeleverd te worden bij het secretariaat of kan per mail gezonden te worden aan: Administratie@quickboys.nl. Print het formulier in dat geval, scan het en mail het vervolgens ingevuld en ondertekend.

Opzegging dient door het lid zelf, of indien minderjarig, door de ouders te gebeuren. Mondelinge opzegging via de jeugdleider, aanvoerder, coördinator of wedstrijdsecretaris wordt niet geaccepteerd.

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni (bijv. 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020). Opzegging voor een nieuw seizoen dient te geschieden vóór 15 juni van het lopende jaar. Indien het lidmaatschap na deze datum wordt opgezegd, dan dient de volledige contributie voor het volgende seizoen te worden betaald.

Als je alle spullen ingeleverd hebt en je hebt aan alle betalingen voldaan, dan zal je worden uitgeschreven.

Procedure overschrijving naar Quick Boys

Als je van club verhuist, moet je ‘overschrijven’. Het overschrijven loopt via de Ledenadministratie van K.v.v. Quick Boys. Hieronder wordt alles toegelicht als je naar K..v.v. Quick Boys toekomt, of als je vanuit K.v.v. Quick Boys naar een andere vereniging gaat.

Je komt bij Quick Boys spelen en bent lid geweest van een andere voetbalvereniging

 1. Je schrijft je in via het inschrijfformulier:
 2. De lettercoördinator kijkt na inschrijving of er plaats is en in welk team je gaat spelen. De lettercoördinator geeft dit door aan de ledenadministratie.
 3. Je wordt lid van K.v.v. Quick Boys en wordt door K.v.v. Quick Boys bij de KNVB aangemeld. Dit moet voor de A-categorie vóór 15 juni!
 4. De KNVB doet vervolgens een overschrijvingsverzoek aan je oude club.
 5. Als de overschrijving is toegestaan door de oude club, mag je spelen bij K.v.v. Quick Boys. De ledenadministratie geeft dit door aan de coördinator.

Het is belangrijk dat je het formulier via de KNVB website gebruikt en volledig invult. Dit heeft een aantal redenen:

 • K.v.v. Quick Boys heeft een formele inschrijving nodig voor het innen van de contributie.
 • Gegevens van de oude club kunnen verouderd zijn
 • K.v.v. Quick Boys moet kunnen controleren wie er volgens de wachtlijst aan de beurt is.
 • Niet inschrijven = niet plaatsen = niet overschrijven = niet spelen!

Je vertrekt bij Quick Boys en gaat naar een andere voetbalvereniging

 1. Je meldt je af via het opzeggingsformulier
 2. De coördinator krijgt hiervan bericht. Hij of zij zal controleren of je alle K.v.v. Quick Boys-spullen weer inlevert.
 3. Je meldt je aan bij je nieuwe vereniging.
 4. K.v.v. Quick Boys ontvangt van de KNVB een verzoek tot goedkeuring van de overschrijving.
 5. De ledenadministratie van K.v.v. Quick Boys controleert of je alle contributie en eventuele boetes betaald hebt.
 6. Als je alle spullen ingeleverd hebt en je hebt aan alle betalingen voldaan, dan zal je worden overgeschreven.