Beste leden,

Het bestuur van K.v.v. Quick Boys nodigt u graag uit tot het bijwonen van de voorjaarsledenvergadering op vrijdag 7 juni aanstaande in het clubhuis op Nieuw Zuid.

De aanvang van de ledenvergadering is 20.00 uur en de agenda voor de vergadering kunt u  via deze link downloaden!

De notulen van de Najaarsledenvergadering van 1 december jl. en de begroting voor het verenigingsjaar 2024/2025 liggen ter inzage op het secretariaat. 

Wij zien uit naar uw komst.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur K.v.v. Quick Boys