Huisregels op Sportpark Nieuw Zuid

Normen & waarden tijdens de wedstrijden en daarbuiten

 • Respecteer de aanwezigheid en ook de mening van een ander, ook de supporter van de tegenpartij komt een wedstrijd bekijken;
 • Probeer voor en tijdens de wedstrijd het drankgebruik te beperken tot na de wedstrijd, mogelijk is er dan zelfs iets te vieren;
 • Weet dat ook drugs hetzelfde effect heeft als alcohol, dus ook dat dient niet genuttigd te worden;
 • Er wordt niemand getolereerd binnen de afrastering van het speelveld. Dit geldt ook wanneer er gescoord wordt, juichen kan ook vanaf de tribune of van achter de borden, deze regel geldt ook voor de jeugd;
 • Respecteer de eigendommen van een ander, ook bij uitwedstrijden dient men de regels in acht te nemen;
 • Een scheidsrechter is ook een sportman, volg hem eens een hele wedstrijd zonder commentaar te leveren;
 • Onsportief gedrag van een ander, ook al is het de tegenstander, is geen reden om hetzelfde gedrag te vertonen;
 • Ga nooit schelden of vloeken, dit lokt alleen een reactie uit die de gezelligheid verminderd en de agressie op doet laaien;
 • Probeer het zang gedrag op een ludieke manier uit te voeren, zonder te provoceren of te beledigen, een clublied klinkt beter dan welk ander lied ook;
 • Binnen de afrastering van het speelveld bevinden zich stewards die moeten toezien op het handhaven van orderegels, ook dit zijn vrijwilligers, luister naar hun aanwijzingen;
 • Steek geen (knal)vuurwerk af, dit is verboden op sportvelden.;
 • Spandoeken zijn toegestaan, probeer echter de reclameborden vrij te houden, uw club heeft die inkomsten hard nodig en de adverteerder wil graag gezien worden;
 • Gooi nooit voorwerpen het veld op ook al lijkt dit nog zo onschuldig;
 • Moedig van het begin tot het einde uw en onze spelers aan, ook wanneer zij achter staan, spelers worden daardoor gestimuleerd en presteren beter;
 • Wees betrokken met wat er in je omgeving gebeurt, accepteer de consequenties van je eigen handelen of nalaten;
 • Regels zijn niet voor niets opgesteld, handel ernaar.

Bestuur K.v.v. Quick Boys
Bestuur Supportersvereniging Quick Boys