Jeugdopleiding Quick Boys

Quick Boys is een prachtige club, waar spelers zich op recreatief én prestatief niveau kunnen ontwikkelen. Onze wortels zijn diep genesteld in de club, waaruit wij vijf belangrijke kernwaarden kunnen halen:

  • Vereende kracht
  • Eensgezind
  • Altijd fit
  • Strijden hand in hand
  • Altijd voorwaarts gaan

Deze kernwaarden (ons DNA) zullen je wel bekend voorkomen. Inderdaad: ons clublied! Ons DNA zit in ons clublied, in feite in alle zes de coupletten. We hebben er vijf kernwaarden uitgehaald die de club het beste omschrijven. Niet alleen in ons spel, maar door de gehele vereniging heen kunnen we deze kernwaarden herkennen.

Deze kernwaarden vormen ook een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Het is als een rode draad door onze voetbalvisie heen verweven. Maar wat is de opleiding van Quick Boys en waar begint het? We nemen je mee in de ontwikkeling van een speler die in de landenteams bij onze club start en uiteindelijk in ons eerste elftal zou kunnen komen. Vanaf achtjarige leeftijd worden spelers ingedeeld in een opleidings- of recreatieteam. Maar wat is precies het verschil?

Opleidingsteams: In feite vallen deze onder de portefeuille van het bestuurslid voetbalzaken. Hij of zij is verantwoordelijk voor alle opleidingsteams, inclusief het eerste elftal. De doelstelling van de opleiding is dat spelers worden opgeleid voor een plek in de selectie van het eerste elftal. 

Recreatieteams: Voor de jeugd valt dit onder het jeugdbestuur. Het doel is hier om de spelers op elk niveau met plezier te laten spelen in onze recreatieteams. De teams die net buiten de opleiding vallen proberen we wel op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen, zodat spelers eventueel nog de stap kunnen maken naar een opleidingsteam. Dit noemen we toprecreatieteams. Hier komen talenten uit de recreatieteams en uitstromers uit een opleidingsteam bij elkaar.

Opleidingsteams

O21, JO18-1, JO17-1, JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1/2, JO11-1/2/3/4, JO9-1/2/3, JO8-1/2/3

Topreacreatieteams

JO19-1,
JO17-2, JO16-2, JO15-2, JO14-2, JO13-3, JO12-1, JO11-4, JO10-1, JO9-4, JO8-4

Recreatieteams

Vanaf JO19-2, JO17-2, JO15-3, JO13-4, JO11-5, JO10-2, JO9-5, JO8-5

ONDERBOUW

Landenteams (5-7 jaar) 

De eerste ontmoeting voor een jonge speler bij onze club begint bij de landenteams. Vanaf 5 jaar oud kan een kind zich aanmelden bij onze club. Dan kom je in de landenteams. Er wordt nog geen KNVB-competitie gespeeld. Kinderen leren hier spelenderwijs voetballen, in kleine aantallen en zoveel mogelijk met de bal. Hierbij worden in kleine teams al partijtjes gespeeld. Wanneer een speler 7 jaar is, worden sommigen al ingedeeld in de JO8-competitie, waarbij op een kwart veld 6 tegen 6 wordt gespeeld.

JO8 (7-8 jaar)

Na de landenteams komt een speler in de JO8. Vanaf hier wordt gekeken naar opleidings- en recreatieteams: JO8-1 t/m JO8-3 zijn opleidingsteams, vanaf JO8-4 zijn recreatieteams. Voorafgaand aan het seizoen worden oefenpotjes gespeeld, waarbij de trainers bepalen wie in welk team komt. Per team zijn acht spelers ingedeeld. In deze leeftijdsgroep spelen jongens en meisjes door elkaar, in een 6 tegen 6-competitie.

JO9 (8-9 jaar)

Ook de JO-9 speelt in een 6 tegen 6-competitie, waarbij ook met drie opleidingsteams wordt gewerkt. De trainers bepalen voorafgaand aan het seizoen wie in welk team komt en de spelers worden gelijkwaardig verdeeld over de teams.

JO10 (9-10 jaar)

In deze leeftijdsgroep spelen alleen recreatieteams, welke vanaf JO10-1 worden ingedeeld. 

JO11 (10-11 jaar)

Vanaf de opleidingsteams uit de JO9, worden 10-jarigen ingedeeld in de JO11-3 en JO11-4. Deze teams spelen in een 8 tegen 8-competitie, waarbij er op een half veld wordt gespeeld. In totaal komen twintig spelers in aanmerking voor deze twee teams. De JO11-1 en JO11-2 bestaat vooral uit 11-jarigen, met opnieuw twintig spelers die gezamenlijk trainen en spelen. Vanaf JO11-5 zijn de recreatieteams ingedeeld.

JO12 (11-12 jaar) 

In deze leeftijdsgroep spelen alleen recreatieteams, welke vanaf JO12-1 worden ingedeeld.

Leeftijdsgroep

Aantal spelers

Speeltijd

Speelveld

Landenteams (O5)

2 tegen 2

8 x 5 min

10/20 m

Landenteams (O6)

3 tegen 3

8 x 5 min

10/20 m

Landenteams (O7)

4 tegen 4

8 x 5 min

20/40 m

JO8 + JO9

6 tegen 6

2 x 20 min

Kwart veld

JO10

6 tegen 6

2 x 25 min

Kwart veld

JO11 + JO12

8 tegen 8

2 x 30 min

Half veld

 

MIDDENBOUW

JO13 (12-13 jaar)

JO13-1 en JO13-2 zijn hier de opleidingsteams, vanaf JO13-3 spreken we van recreatieteams. We hebben er voor gekozen om spelers onder 12 in de 13-2 groep in te delen en dit team speelt op het hoogste regionale niveau. Vanaf de JO13-1 wordt op een hoger niveau gespeeld, waarbij ook de reisafstanden naar tegenstanders groter worden. Bij de JO13-3 spreken we van een toprecreatieteam. Spelers die niet ingedeeld zijn in de JO13-1 komen in dit team. Spelers die niet in aanmerking komen voor de 13-2 komen bij hun leeftijdsgenoten in de JO12-1.

JO14 (13-14 jaar) 

Voor het opleidingsteam JO14-1 komen spelers uit de JO13-1 in aanmerking. Ook kunnen spelers vanuit de JO13-3 nog instromen in de JO14-1. Vanaf JO14-2 wordt er ingedeeld in recreatieteams; hierbij wordt JO14-2 als toprecreatieteam gezien.

JO15 (14-15 jaar)

Gelijk aan het principe van de JO14, wordt het opleidingsteam hier ingedeeld in de JO15-1. Hier kunnen ook spelers uit de JO14-1 en JO14-2 voor in aanmerking komen. Vanaf de JO15 wordt er voor het eerst tegen Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) gespeeld. De recreatieteams worden vanaf de JO15-2 ingedeeld. 

 Leeftijdsgroep

Aantal spelers

Speeltijd

Speelveld

JO13

11 tegen 11

2 x 30 min

Heel veld

JO14

11 tegen 11

2 x 35 min

Heel veld

JO15

11 tegen 11

2 x 35 min

Heel veld

BOVENBOUW 

JO16 (15-16 jaar)

De JO16-1 is het opleidingsteam. Ook hier geldt weer dat spelers uit de JO15 (en soms JO14) worden ingedeeld in dit team, dat speelt in competities met BVO’s. De JO16-2 is het toprecreatieteam. Verder zijn er geen recreatieteams in de JO16. De spelers uit de JO15 recreatieteams worden ingedeeld in de JO17 recreatieteams.

JO17 (16-17 jaar) 

De JO17-1 is onderdeel van het opleidingsteam. Hierin zullen speler vanuit de JO16-1 (en soms JO15-1) worden ingedeeld. De JO17-1 en speelt net als de JO16-1 in competities met BVO’s. Vanaf de JO17-2 worden recreatieteams ingedeeld.

JO18 ( 17-18 jaar) 

De spelers uit de JO17 (en soms JO16) stromen door naar de JO18. Dit team speelt ook weer in een competitie tegen BVO’s. Er zijn geen recreatieteams ingedeeld in de JO18-competities.

JO19 (18-19 jaar)

De JO19-1 wordt gevormd door spelers uit de JO17-2 en JO18-1, spelers die nog niet de stap kunnen maken naar de senioren. De JO19-1 is het toprecreatieteam, dit team zal ook op hoog regionaal niveau spelen. Vanaf de JO19-2 worden recreatieteams ingedeeld.

Leeftijdsgroep

Aantal speler

Speeltijd

Speelveld

JO16 + JO17

11 tegen 11

2 x 40 min

Heel veld

JO18 + JO19

11 tegen 11

2 x 45 min

Heel veld

Onder 21 (t/m 21 jaar)

Vanaf JO18 zullen spelers doorstromen naar Onder 21. Dit team is na Quick Boys 1 het tweede team van onze club. Dit elftal speelt in een competitie met BVO’s en de thuiswedstrijden worden in principe op ons hoofdveld afgewerkt wanneer het eerste elftal een uitwedstrijd speelt. Een leuk alternatief voor de thuisblijvers, om te zien hoe spelers uit de opleiding presteren. De spelers die de stap naar de O21 (nog) niet kunnen maken, stromen door naar QB2, QB3 of de JO18-1 (dispensatiespelers).

A-selectie

Spelers uit Onder 21 komen in aanmerking voor de A-selectie van onze club. We hopen natuurlijk zoveel mogelijk spelers op zodanig niveau te kunnen afleveren, dat zij in de Tweede Divisie kunnen aansluiten. De spelers die de stap naar de A-selectie niet kunnen maken, zullen doorstromen naar Quick Boys 2 (en soms 3) en spelen daar in de top van de reserve Hoofdklasse.

Wij vinden het belangrijk dat onze opleidingsteams (vanaf JO15) zo hoog mogelijk spelen in competities waar ook betaald voetbalclubs in vertegenwoordigd zijn. Dit verhoogt de weerstand en is goed voor de ontwikkeling. Spelers worden ingedeeld op niveau. We kiezen er (bewust) voor om spelers door te schuiven naar een hogere leeftijdsgroep wanneer dit beter is voor de ontwikkeling van de speler. 

De samenhang tussen recreatie en opleiding is van groot belang. Hoewel we vanuit een piramide werken, is het wel belangrijk dat uitstromers uit onze opleidingsteams een goede plek in onze vereniging krijgen. Daarom  kiezen we bewust voor een JO17- en JO19-opleidingsteam, waar spelers uit toprecreatieteams en uitstromers uit de opleidingsteams bij elkaar komen. We kunnen zo ook de laatbloeiers de kans geven om zich nog in de kijker te spelen en aansluiting te vinden naar boven.

Externe spelers

Wij willen een toonaangevende opleiding zijn voor onze regio, daarom staan wij altijd open voor talenten uit de regio. Wij zijn ook blij en zuinig op de talenten die de opleiding doorlopen. Daarom zullen wij altijd kritisch zijn naar spelers die op latere leeftijd de overstap naar ons willen maken. Dit hangt ook altijd af van de ruimte in de betreffende groepen.
Wij scouten daarom ook niet actief omdat we er vanuit gaan dat spelers zichzelf zullen melden als ze op een hoger niveau willen trainen.