Quick Boys Jeugdopleiding

Doelstelling Jeugdopleiding

Het doel van de jeugdopleiding bij Quick Boys, is het opleiden van spelers voor het 1e elftal., daar ligt onze ambitie. Hoe graag we het ook zouden willen, het is niet altijd mogelijk om ieder jaar weer nieuwe talenten te kunnen toevoegen aan de A-selectie. Dat neemt niet weg dat het wel onze doelstelling blijft om het vlaggenschip haar eigen gezicht te laten behouden, een Quick Boys gezicht. Om dit doel ieder jaar weer na te streven, is er een ontwikkelingstraject opgesteld waarin wij de uitgangspunten en richtlijnen van het selectiebeleid kunnen waarborgen.       

Hoewel het bij de jeugdopleiding gaat om het klaarstomen van onze talentvolle spelers voor Quick Boys 1 zijn de resultaten tijdens de opleiding ook van belang.

Vanaf O17 gaat het primair om presteren, omdat topsport uiteindelijk om winnen gaat. Daarvóór ligt de focus primair op het opleiden, maar voor de ontwikkeling van de jeugdspelers is spelen op een zo hoog mogelijk niveau van belang. Het streven van de jeugdopleiding is dan ook dat alle jeugdselectieteams minimaal op 2e divisieniveau gaan spelen.

Dat geldt inmiddels voor de meeste teams, waarbij de JO13-1, JO14-1 in de tweede divisie uitkomen, de JO15-1 zelfs in de 1e divisie en de JO17-1 en JO19-1 op 3e divisie niveau. Voor het komende seizoen zullen de teams in een aantal gevallen op een nog hoger niveau gaan acteren. In de lagere leeftijdscategorieën spelen de teams regionaal veelal op hoofdklasseniveau, waarbij de JO12 spelers ook nog eens doorgeschoven zijn naar de JO-13 om daarmee onder maximale weerstand te creëren. We verwachten dat deze spelers hier later weer profijt van zullen hebben.

Ook gaat Quick Boys in het komende seizoen 2020/2021 in de JO16 en JO18 competitie deelnemen, waarmee de traditionele 2e selectieteams (de schaduw-selectieteams) komen te vervallen. Dit alles in lijn met het nieuwe KNVB-jeugdbeleid. Uiteraard hebben zijn de teams volwaardige selectieteams met dezelfde faciliteiten en waarvan de spelers tevens uitgebreid gevolgd en besproken worden door het Technisch Hart van de jeugd.

Waar mogelijk zullen spelers die binnen hun eigen leeftijdsgroep opvallen al in een vroeg stadium worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie, die alles om de weerstand te vergroten tijdens trainingen en wedstrijden. Zo worden ook de betere spelers vanuit de landenteams doorgeschoven naar JO7 & JO8 categorie. Door ze zo vroeg mogelijk met elkaar te laten spelen wordt het talent optimaal ontwikkeld.

Maar: hard werken verslaat talent als talent niet hard werkt! Dat is een zeer belangrijk uitgangspunt in de jeugdopleiding.

Om uiteindelijk zoveel mogelijk talentvolle spelers te kunnen laten doorstromen naar Quick Boys 1, is er een ontwikkelingstraject opgesteld waarin wij de uitgangspunten en richtlijnen van het selectiebeleid kunnen waarborgen. In dit ontwikkelingstraject wordt er ingezoomd op het individu en om het individu de ruimten en kansen te geven, is het van belang dat er beleidsmatig richtlijnen en uitgangspunten worden bepaald. Deze twee onderdelen hebben betrekking op de selectieprocedure gericht op het individuele als collectieve aspect. Deze richtlijnen en uitgangspunten zoals omschreven in het ontwikkelingstraject dienen te worden gehanteerd om het persoonlijk ontwikkelplan te kunnen uitvoeren.

Waarborging talentontwikkeling junioren naar senioren.

Om het ontwikkelingstraject gestaag te laten verlopen, dienen er een aantal richtlijnen bepaald te worden om de waarborging van de talentontwikkeling te bewaken.

  • Bestuurslid voetbaltechnische zaken waarborgt de randzaken om talent door te laten stromen naar de A- en B-selectie, TC + TH voeren dit plan uit. TM B-selectie bepaalt in samenspreek met de Jeugd Hoofdopleiding wie er doorstromen naar de B-selectie. De TC bepaalt uiteindelijk of een speler doorstroomt naar de A-selectie en het daarbij horende contract.
  • Via de interne en externe scouting wordt een talentvolle speler en een speler van buitenaf met elkaar vergeleken. TH en TM B-selectie worden op de hoogte houden van de scouting, i.v.m. waarborgen ontwikkelingsruimte eigen speler.
  • Per kwartaal dienen een aantal leden van het TH aan te sluiten bij een overleg van de TC, om te informeren over talenten die actief zijn in de junioren en senioren + waarborging eigen jeugd. A.d.h.v. het kwartaal overleg kunnen er toekomstprognoses gemaakt worden voor komend seizoen, dit vertaalt zich naar selectiebeleid intern (O17 t/m A-selectie), en het aantrekken van spelers extern (jeugd en senioren).
  • Hanteren meerdere spelsystemen (eendracht) in de jeugd en senioren, waarbij resultaat de hoofddoelstelling moet zijn!
  • Informeren en contact houden met jeugdspelers die actief zijn bij een BVO. Hetzelfde geldt voor ex A-selectiespelers die momenteel elders actief spelen. Tony van Duijvenbode is hiervoor de contactpersoon voor de jeugd, en senioren zal de TC en TM B-selectie dit contact houden!