Visie en missie K.v.v. Quick Boys

Visie

Binnen de voetbalsport is er ruimte voor een vereniging die staat voor een resultaatgerichte instelling met aandacht voor het familiegevoel. Voor onze selectieteams betekent dit dat prestatie voorop staat en dat op een zo hoog mogelijk niveau gespeeld moet worden.

Voor de overige teams staat plezier in het voetbal op een voor hen passend niveau voorop. Onze vereniging is een over de gehele linie goed geleide organisatie die professionaliteit uitstraalt.

Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende partijen.

 

Missie

  • Quick Boys wil een toonaangevende voetbalvereniging zijn in Nederland op het gebied van:
  • aansprekende resultaten van haar selectieteams
  • sportief gedrag binnen en buiten de velden
  • plezier in voetbal
  • het hebben van een representatieve en gewaarborgd veilige accommodatie die beschikbaar is van maandag tot en met zaterdag
  • het beschikken over een representatieve A-selectie waarvan de meerderheid bestaat uit eigen jeugdspelers, die speelt met passie en teamgeest

Spelers, begeleiding en supporters op alle niveaus dienen respect te tonen voor de tegenstander en de arbitrale leiding. Quick Boys biedt leden, spelers, vrijwilligers, supporters en sponsors een omgeving, waarbij plezier, beleving en trots in alle geledingen voorop staat. Quick Boys biedt sponsors een netwerkplatform om een win-winsituatie te creëren. Quick Boys wil, zowel extern als intern, op een duidelijke wijze communiceren, waar het gebruik van multimedia een centrale rol inneemt. Quick Boys is zich als grote voetbalvereniging met ruim 3.000 leden bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil deze verantwoordelijkheid ook nemen. Quick Boys wil goede relaties onderhouden met alle belanghebbende partijen om wederzijdse doelstellingen te kunnen behalen.