Contributiebedragen

Contributie spelende leden seizoen 2020-2021 *

– Senioren

€ 262,00 (€ 252,00 bij automatische incasso) **

– JO19 / MO19

€ 238,00 (€ 228,00 bij automatische incasso) **/@

– JO18

€ 238,00 (€ 228,00 bij automatische incasso) **/@

– JO17 / MO17

€ 222,00 (€ 212,00 bij automatische incasso) **/@

– JO16

€ 222,00 (€ 212,00 bij automatische incasso) **/@

– JO15 / MO15

€ 208,00 (€ 198,00 bij automatische incasso) **/@

– JO14

€ 208,00 (€ 198,00 bij automatische incasso) **/@

– JO13 / MO13

€ 198,00 (€ 188,00 bij automatische incasso) **/@

– JO12

€ 198,00 (€ 188,00 bij automatische incasso) **/@

– JO11 / MO11

€ 190,00 (€ 180,00 bij automatische incasso) **

– JO10

€ 190,00 (€ 180,00 bij automatische incasso) **

– JO9 / JO8

€ 178,00 (€ 168,00 bij automatische incasso) **

– Landenteams

€ 110,00 (€ 100,00 bij automatische incasso) ***

– G-voetbal

€ 114,00 (€ 104,00 bij automatische incasso) ****

** – Inclusief kledingplan

*** – Inclusief tenue en inclusief een starterspakket ter waarde van € 100,00
(bestaande uit sokken, scheenbeschermers, een trainingspak en een voetbaltas).

**** – Inclusief sponsorkleding

@ – Alle leden van A-, B-, C- en D-selectieteams betalen € 20,00 opleidingskosten.

Contributie niet-spelende leden seizoen 2019-2020*

  • Senioren Tribune
€ 166,00 (€ 156,00 bij automatische incasso) 
  • Tribune 65+
€ 146,00 (€ 136,00 bij automatische incasso) 
  • Senioren
€ 134,00 (€ 124,00 bij automatische incasso)
  • 65+
€ 114,00 (€ 104,00 bij automatische incasso) 
  • Jeugd
€ 94,00 (€ 84,00 bij automatische incasso)
  • Mini-leden
€ 30,00 (€ 20,00 bij automatische incasso) 

Gezinskorting voor jeugdleden

Vanaf het derde en volgende gezinslid, woonachtig op hetzelfde adres, wordt voor jeugdleden (t/m de A-jeugd) een gezinskorting toegepast. De gezinskorting heeft derhalve geen betrekking op de twee oudste leden. Bij een jeugdlid is dit 10% voor het eerste kind, bij twee jeugdleden is dit 15% per kind, bij drie jeugdleden is dit 20% per kind en bij vier jeugdleden of meer is dit 25% per kind. De peildatum voor het aantal gezinsleden is 1 juli.

Tegemoetkoming op contributie door het Jeugdsportfonds

Degenen die het financieel moeilijk hebben de contributie of voetbalkleding te betalen voor hun kind, komen wellicht in aanmerking voor een vergoeding door het Jeugdsportfonds. Het gaat om een bedrag van in totaal maximaal € 225,- per jaar per gezinslid. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vergoeding zijn op te vragen bij de gemeente Katwijk.

Tegemoetkoming op kosten door Zorg en Zekerheid

Ook Zorg en Zekerheid heeft een regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten. Alle kinderen tot 18 jaar met een GeZZinspakket (AV-GeZZin) komen voor een vergoeding in aanmerking. De vergoeding bedraagt maximaal € 50,00.
Op het secretariaat ligt een formulier ter inzage en op de website van Zorg en Zekerheid vind u nadere informatie en kunt u de voorwaarden bekijken.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

*) Aangegeven contributies zijn die zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 24-05-201