Contributiebedragen

Contributie spelende leden seizoen 2024-2025

** – Inclusief kledingplan

*** – Inclusief tenue en inclusief een starterspakket ter waarde van € 100,00
(bestaande uit sokken, scheenbeschermers, een trainingspak en een voetbaltas).

**** – Inclusief sponsorkleding

@ – Alle leden van A-, B-, C- en D-selectieteams betalen € 20,00 opleidingskosten.

Contributie niet spelende leden seizoen 2024-2025

Gezinskorting voor jeugdleden

Vanaf het derde en volgende gezinslid, woonachtig op hetzelfde adres, wordt voor jeugdleden (t/m de A-jeugd) een gezinskorting toegepast. De gezinskorting heeft derhalve geen betrekking op de twee oudste leden. Bij een jeugdlid is dit 10% voor het eerste kind, bij twee jeugdleden is dit 15% per kind, bij drie jeugdleden is dit 20% per kind en bij vier jeugdleden of meer is dit 25% per kind. De peildatum voor het aantal gezinsleden is 1 juli.

*) Aangegeven contributies zijn die zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 26-05-2023.

Sportvergoeding Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid heeft een regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de contributiekosten. Alle kinderen tot 18 jaar met een AV-GeZZin komen voor een sportvergoeding in aanmerking. De vergoeding bedraagt maximaal € 50 per kind.

De contributiefactuur dient naar zorg en Zekerheid te worden gestuurd. De factuur kan online worden gedeclareerd via Mijn ZZ. De factuur kan ook worden opgestuurd naar zorg en Zekerheid, afdeling Declaraties, Postbus 428, 2300 AK Leiden.

Op de website van Zorg en Zekerheid vindt u nadere informatie en kunt u de voorwaarden bekijken.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Gezinnen die het financieel minder breed hebben komen wellicht in aanmerking voor een vergoeding door het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Als het gezin aan de voorwaarden voldoet betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur (een deel van) de contributie en eventueel sportattributen.

De maximale bijdrage voor contributie is € 225 per kind. De contributie wordt altijd rechtstreeks aan Quick Boys betaald. Een eventuele waardebon voor sportattributen bedraagt maximaal € 100.

Er kan per kind één activiteit per 12 maanden worden aangevraagd. De aanvraag loopt gelijk aan het sportseizoen (van 1 juli tot en met 30 juni). Dit betekent:

  • aanvraag tussen 1 mei en 31 december: de aanvraag geldt voor het hele voetbalseizoen. De startdatum wordt automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli gezet;
  • aanvraag tussen 1 januari en 30 april: de aanvraag geldt voor een half seizoen of korter. De startdatum wordt automatisch de instuurdatum en de einddatum wordt op 31 juli gezet.

Er kan een aanvraag worden ingediend voor een kind als:

  • het kind in de gemeente Katwijk woont;
  • het kind tussen de 0 en 18 jaar is;
  • het inkomen van het gezin niet hoger is dan 120% van het minimuminkomen.

Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur loopt via een intermediair. Een intermediair is iemand die betrokken is bij het gezin. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of een buurtsportcoach.

De belangrijkste intermediairs in Katwijk:

De aanvraag wordt door de intermediair online ingediend via de website www.allekinderendoenmee.nl. De intermediair dient wel de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en/of verzorger(s). Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.