Veiligheid en Supporterszaken

Vanaf het seizoen 2008-2009 is K.v.v. Quick Boys bezig om het aspect veiligheid binnen de gehele vereniging een bredere en sterkere basis te geven. Hierbij moet worden gedacht aan het daadwerkelijk kunnen bedienen van de AED-apparatuur en het organiseren en structureren van een EHBO team. Maar ook zijn er op sportpark “Nieuw Zuid” brandweeroefeningen geweest, is er een ontruimingsplan geschreven, worden er veiligheidsronden op het sportpark gelopen, etc. Vrijwel wekelijks is er contact met de lokale overheid (politie Hollands Midden en gemeente Katwijk) betreffende organisatorische (veiligheids-)zaken.

‘Veiligheid en Supporterszaken’ wordt gecoördineerd door Peter Hoek welke, per medio 2024, is toegetreden tot het bestuur als bestuurslid Supporters & Vrijwilligerszaken. Zijn taken als hoofdsteward zijn per medio 2024 overgenomen door Dylan Torken.

Sinds 2007 is de aandacht voor Veiligheid en Supporterszaken bij K.v.v. Quick Boys geïntensiveerd. In het voorjaar van 2007 heeft de werkgroep ‘QB Support’ zich beziggehouden met het schrijven van een rapport ‘K.v.v. Quick Boys, Supporters & Veiligheid’. In dit rapport is een aantal aanbevelingen genoemd om de organisatie rondom de wedstrijden van het eerste elftal met betrekking tot Veiligheid- en Supporterszaken te verbeteren.

Hierbij moet o.a. worden gedacht aan:

  • Supporters en Veiligheid dient een bestuurlijke verantwoordelijkheid te zijn,
  • de stewardgroep opleiden en certificeren,
  • de organisatie van supporters(bus)reizen,
  • het creëren van een Supportershome,
  • het vaststellen van gedragsregels voor sportpark ‘Nieuw Zuid’,
  • het categoriseren op risico van de wedstrijden,
  • de begeleiding van supporters,
  • het samenstellen van veiligheidsdraaiboeken voor de wedstrijden van het eerste elftal,

Volgend op deze rapportage is K.v.v. Quick Boys bezig om het aspect veiligheid binnen de gehele vereniging een brede- en sterke basis te geven. Hierbij moet worden gedacht aan het daadwerkelijk kunnen bedienen van de AED-apparatuur, de organisatie en het structureren van een EHBO team en, niet te vergeten, ordehandhaving middels voetbalstewards.

In het protocol Medische Zaken (zie Clubinfo onder Protocollen) wordt uitgebreid beschreven welke werkzaamheden / activiteiten zoal door de EHBO- en AED groep worden ontplooid. Tevens is in dit protocol de werkwijze bij een (ernstige)calamiteit, een organogram van de veiligheidsorganisatie, etc. te vinden.