Opzeggen lidmaatschap

Procedure opzeggingen

Opzegging als lid dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren. Dit kan alleen via het invullen van het daarvoor bestemde opzeggingsformulier. Dit opzeggingsformulier is hieronder te downloaden of op papier verkrijgbaar bij het secretariaat en in de commissiekamer.

Het opzeggingsformulier dient volledig ingevuld ingeleverd te worden bij het secretariaat of kan per mail gezonden worden aan: Administratie@quickboys.nl. Print het formulier in dat geval, scan het en mail het vervolgens ingevuld en ondertekend.

Opzegging dient door het lid zelf, of indien minderjarig, door de ouders te gebeuren. Mondelinge opzegging via de jeugdleider, aanvoerder, coördinator of wedstrijdsecretaris wordt niet geaccepteerd.

Het seizoen loopt jaarlijks van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging voor een nieuw seizoen dient te geschieden vóór 15 juni van het lopende seizoen. Indien het lidmaatschap na deze datum wordt opgezegd, dan dient de volledige contributie voor het volgende seizoen te worden betaald.

Als je alle spullen ingeleverd hebt en je hebt aan alle betalingen voldaan, dan zal je worden uitgeschreven.