Wijzigingen lidmaatschap

Doorgeven van wijzigingen

Alle wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Dit kan via een e-mail aan de administratie (via administratie@quickboys.nl) onder vermelding van naam, adres en lidnummer (staat op de lidmaatschapskaart) of via het invullen van een wijzigingsformulier. 

Dit formulier is hieronder te downloaden en daarnaast verkrijgbaar op het secretariaat of in de commissiekamer.

Het formulier dient volledig ingevuld ingeleverd te worden bij het secretariaat of kan per mail gezonden te worden aan: Administratie@quickboys.nl. Print het formulier in dat geval, scan het en mail het vervolgens ingevuld en ondertekend.

Het bovenstaande betreft de volgende wijzigingen:

  • adres;
  • telefoonnummer(s);
  • e-mailadres;
  • van spelend naar niet-spelend lid;
  • van niet-spelend naar spelend lid;
  • van tribune-lid naar gewoon lid.

Het wijzigingsformulier dient eveneens te worden gebruikt voor het afgeven van een machtiging voor automatische incasso.