Wijzigingen lidmaatschap

Doorgeven van wijzigingen

Alle wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Hiervoor is een wijzigingsformulier beschikbaar. Dit formulier is hier te downloaden en daarnaast verkrijgbaar op het secretariaat of in de commissiekamer.

Het formulier dient volledig ingevuld ingeleverd te worden bij het secretariaat of kan per mail gezonden te worden aan: Administratie@quickboys.nl. Print het formulier in dat geval, scan het en mail het vervolgens ingevuld en ondertekend.

Het bovenstaande betreft de volgende wijzigingen:

  • adres;
  • telefoonnummer(s);
  • e-mailadres;
  • van spelend naar niet-spelend lid;
  • van niet-spelend naar spelend lid;
  • van tribune-lid naar gewoon lid.
  • van IBAN (rekeningnummer)

Het wijzigingsformulier dient eveneens te worden gebruikt voor het afgeven van een machtiging voor automatische incasso