Personalia

Hierna volgende de personalia van de verschillende coördinatoren. Noteer sowieso het centraal mobiele EHBO nummer.

Coördinatoren, informatie
Peter Hoek (coördinatie veiligheid) : 
hoekpeter52@gmail.com          
06 – 30174655

Marcel Arkesteijn (stewarding):
mjm.arkesteijn@gmail.com       
06 – 29141568

Arie Vooijs (stewarding) :
vooijs43b@ziggo.nl                
06 – 38721252

Heleen van Beelen (coördinatie EHBO) : 
h.van.beelen@casema.nl          
06 – 12607526

Theo de Ruijter (coördinatie AED) : 
theoderuyter@hotmail.com       
06 – 53374842

Centrale EHBO mobiele nummer: 06 – 81569693

Veiligheidsvrijwilliger worden bij K.v.v. Quick Boys?
Dat is mogelijk en wel bij de Steward-, EHBO-, BHV- en/of AED groep. Neem contact op met één van de bovengenoemde coördinatoren en u ontvangt alle informatie.