Vrouwen en meiden

Vrouwen- en meidenvoetbal bij Quick Boys

De opmars van het vrouwen- en meidenvoetbal in ons land is niet meer te stuiten. Nu al bestaat bijna 20% van het aantal actieve KNVB-leden uit vrouwen en meiden, een percentage dat alleen maar groeiende is. Het Europees Kampioenschap van onze Leeuwinnen in de zomer van 2017 heeft de aanwas van met name jonge meiden een extra boost gegeven.

Deze trend is ook voelbaar bij Quick Boys. Het aantal teams bij de start van de competitie is in 2019 verdubbeld bij de Meiden in de categorie onder 11 jaar en onder 9 jaar. Het totaal aantal spelende vrouwelijke leden is bij aanvang van het seizoen 2019-2020 bijna 250. Opmerkelijk is ook het aantal ‘veterinnen’. Niet minder dan 24 vrouwen telt deze groeiende groep. Quick Boys heeft in vergelijking met de vier andere Katwijkse voetbalverenigingen het meest gebruikgemaakt van bovenstaande ontwikkelingen en heeft inmiddels de meeste vrouwelijke leden.

Binnen onze vereniging is deze groei niet onopgemerkt gebleven en aanleiding geweest om het vrouwenvoetbal nog meer onder de aandacht te brengen. Dit heeft onder meer geleid tot een samenwerking met de KNVB om in projectvorm het vrouwenvoetbal binnen Quick Boys verder te ontwikkelen. In het najaar van 2019 zijn de resultaten en bevindingen van het project team (bestuursleden, trainers, begeleiders, speelsters en ouders) gerapporteerd aan het hoofdbestuur, met als uiteindelijk doel om de organisatie, communicatie en promotie van het vrouwenvoetbal te optimaliseren. Belangrijk hierbij is de aanwezigheid van mensen binnen het Hoofdbestuur, Jeugdbestuur en Technisch Hart die het vrouwenvoetbal omarmen.

De visie en missie van de club Quick Boys vertaald naar lange termijn doelstellingen voor het vrouwen en meiden voetbal blijven vooralsnog gelden. Hierbinnen is er met name focus op de volgende zaken;

 • Het opzetten van een goede organisatie en PR met een regionale uitstraling;
 • Per leeftijdsgroep minimaal drie teams;
 • Het zelf opleiden van speelsters en trainers;
 • Het spelen op hoogste niveau met selectieteams.

De vrouwenafdeling bestaat in het seizoen 2021-2022 uit:

 • 1 vrouwen 30+ team
 • 3 vrouwenteams
 • 1 MO19-teams
 • 2 MO17-teams
 • 2 MO15-teams
 • 4 MO13-teams
 • 3 MO11-teams

Verder spelen er nog grote aantallen meisjes in de JO 8, JO9 en de landeteams. 

Ook in dit seizoen wordt er gewerkt aan een betere zichtbaarheid van de vrouwen- en meidenteams. Denk hierbij aan de drukbezochte Facebookpagina en het Instagramaccount.

Links

Facebook Quick Boys vrouwenvoetbal
Instagram Quick Boys vrouwenvoetbal
Twitter Quick Boys vrouwenvoetbal