Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

 

In het beleidsplan 2010-2015 “Eensgezind Vooruit” (juni 2010) is een hoofdstuk Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) opgenomen. Natuurlijk is Quick Boys in eerste instantie bezig met het beoefenen van de voetbalsport. Daarnaast wil de vereniging echter ook actief betrokken zijn bij de duurzaamheid en leefbaarheid van de maatschappij.

Quick Boys ziet het daarom als zijn taak een actieve rol te vervullen in de oplossing van sociaal maatschappelijke vraagstukken. Dit  gebeurt met name lokaal, maar – waar mogelijk – ook regionaal of landelijk. Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen als waarden en normen, duurzaamheid, omwonenden, vrijwilligers, stageplaatsen, veiligheid, goede doelen en gezond gedrag.

Hoewel de activiteiten in het kader van MVV vaak op een natuurlijke wijze plaatsvinden tijdens de normale activiteiten van de vereniging, wordt jaarlijks een werkplan vastgesteld door het bestuur en in het jaarverslag van de vereniging is een fors deel gewijd aan de activiteiten die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd.

Op dit deel van de website proberen we in de loop van het seizoen hiervan iedereen op de hoogte te houden.