Woord van de voorzitter

Beste Quick Boyzers,

Er was afgelopen week eindelijk weer eens reuring op Nieuw Zuid! Direct na de mededeling dat de Corona maatregelen versoepeld zouden worden, zat diezelfde avond een deel van de jeugdcommissie al om de tafel om daar beleid op los te laten. Eindelijk kon de jeugd tot 18 jaar na zes weken gedwongen rust de training hervatten en dat voelde heel erg lekker! Het is ook mooi om te zien dat trainers en begeleiders met aangepaste trainingsoefeningen moeiteloos de draad oppakken. Het is nu wachten op de volgende stap van de overheid. Een hopelijk snelle volgende stap die we (deels) in eigen hand hebben door strikt de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Natuurlijk wordt er in het bestuur en bij allen die zich nauw betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de vereniging driftig gebrainstormd over de gevolgen van deze crisis op de financiële huishouding. Een akelig leeg sportpark, dito clubhuis en businessclub leiden al snel tot sombere scenario’s. Toch staat de vereniging dankzij uw solidariteit als een huis. Uw lidmaatschap, spelend of niet, is de solide basis van de vereniging. Met úw lidmaatschap kunnen we ook volgend seizoen een stootje hebben. Het moet echter niet te lang meer duren want het gemis van een potje voetbal en een ijzersterke derde helft is voelbaar.

Ook de selectie van Quick Boys met Edwin Grunholz voorop staat weer te trappelen om de trainingen te hervatten. Ook zij tonen grote betrokkenheid bij de impact van de Corona maatregelen op de vereniging. Bij het afsluiten van nieuwe spelerscontracten is dan ook alle begrip voor het zuinige gezicht die wij als bestuur moeten trekken. Het logenstraft in ieder geval het beeld bij sommigen in onze vereniging dat selectie-spelers uitsluitend eurotekens in de ogen hebben.

Zorgen zijn er ook in het bedrijfsleven. Waar de bouw nog weinig hindert ervaart van de crisis, is de bloemensector in aanvang hard getroffen. Dan spreken we nog niet eens over de horeca waar momenteel nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel te zien is. Of over de retail. Dat is een grote zorg voor deze ondernemers en alle gezinnen en medewerkers daar om heen. Ondernemers die ook zomaar lid van de sponsorgroep zouden kunnen zijn.

Door de jaren heen is gebleken dat Quick Boys een zeer trouwe sponsorgroep herbergt. Ook in periodes van mindere resultaten bleef men achter de club staan. Het ligt dan ook volstrekt voor de hand dat andersom de clubleiding in mindere tijden oog heeft voor ondernemers in zwaar weer. Voor dit moment telt echter slechts één ding:” blijf gezond”!

Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat we elkaar weer spoedig op Nieuw Zuid zullen ontmoeten,

Bart van Kruistum.

Geef een antwoord