Algemeen

Het protocol verantwoord sporten van de Vereniging Nederlandse Gemeente en de NOC*NSF is, naast de lokale of regionale noodverordening, het protocol waar de sportverenigingen zich aan dienen te conformeren.

Dit protocol is via de website van Quick Boys gepubliceerd en in haar geheel te hier de downloaden.

Dit protocol is ondergeschikt aan de RIVM-maatregelen en lokale of regionale noodverordeningen. Indien de RIVM-maatregelen dan wel de lokale of regionale noodverordeningen als gevolg van gewijzigde omstandigheden worden aangepast of aangescherpt, kan dit gevolgen hebben voor dit protocol.

Het protocol kan dan ook worden gewijzigd. Het is dan ook raadzaam om regelmatig dit protocol op de website van Quick Boys te raadplegen. Vragen over dit protocol kunnen worden gesteld aan het bestuur van Quick Boys.

Het bestuur hoopt op uw begrip en welwillende medewerking om de genomen maatregelen op te volgen. Gebruik uw gezond verstand en heb respect voor uw mede-sporters en -supporters.

Aangepast protocol per 26 januari

Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus per 26 januari verder versoepeld. Voor de sport betekent dit onder andere dat de competities kunnen worden hervat, publiek onder voorwaarden weer welkom is en dat de horeca op sportaccommodaties, ook onder voorwaarden, open mag tot 22.00 uur ’s avonds.

De anderhalve meter afstandsregel blijft wel van kracht waar die de sportbeoefening niet in de weg staat en geldt ook voor en na het sporten.

Publiek

Het publiek moet die afstandsregel eveneens in acht nemen: als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. Publiek moet om uiterlijk 22.00 uur de sportaccommodatie weer verlaten.

Coronatoegangsbewijs en mondkapjes

Voor de buitensport geldt dat voor de voorzieningen binnen, vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist is.

Mondkapjes zijn verplicht voor personen vanaf 13 jaar voor binnen faciliteiten van buitensportlocaties.

Horeca van sportaccommodaties

In de horeca van de sportaccommodaties gelden de algemene horecaregels, waaronder de verplichting van een coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar, verplichte zitplaatsen, anderhalve meter afstand en een mondkapje bij verplaatsing.

Let op: er is een uitzondering voor mensen (vrijwilligers) die functioneel aanwezig moeten zijn. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals.   

Gezondheidscheck

Bezoekers van het sportpark wordt dringen verzocht de gezondheidscheck is acht te nemen:

 • Had u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het nieuwe coronavirus en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 • Heeft u een huisgenoot/ gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien een van bovenstaande vragen met ja beantwoord wordt, stel dan uw bezoek aan ons sportpark uit!

Lees alle afspraken goed en neem de regels hiervoor in acht. Mocht dit, per ongeluk, een keer niet gebeuren, spreek elkaar er gerust op aan!

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Was vaak uw handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons sportcomplex;
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen;
 • Schud geen handen;
 • Trainers en leiders houden toezicht op de afspraken bij en rondom trainingen en wedstrijden.

In geval van een positieve test Covid-19

Wanneer je als speler/trainer/begeleider/vrijwilliger positief getest wordt op Covid-19, meldt je dit bij je trainer/begeleider, blijf je conform de richtlijnen thuis, laat je je testen en volg je de  aanwijzingen van de GGD. 

Per individueel geval worden eventuele vervolgstappen genomen/afgewogen door het Bestuur. Hierbij wint het Bestuur advies in bij de Gemeente, KNVB, GGD en Veiligheidsregio.