Algemeen

Het protocol verantwoord sporten van de Vereniging Nederlandse Gemeente en de NOC*NSF is, naast de lokale of regionale noodverordening, het protocol waar de sportverenigingen zich aan dienen te conformeren.

Dit protocol is via de website van Quick Boys gepubliceerd en in haar geheel te hier de downloaden.

Dit protocol is ondergeschikt aan de RIVM-maatregelen en lokale of regionale noodverordeningen. Indien de RIVM-maatregelen dan wel de lokale of regionale noodverordeningen als gevolg van gewijzigde omstandigheden worden aangepast of aangescherpt, kan dit gevolgen hebben voor dit protocol.

Het protocol kan dan ook worden gewijzigd. Het is dan ook raadzaam om regelmatig dit protocol op de website van Quick Boys te raadplegen. Vragen over dit protocol kunnen worden gesteld aan het bestuur van Quick Boys.

Het bestuur hoopt op uw begrip en welwillende medewerking om de genomen maatregelen op te volgen. Gebruik uw gezond verstand en heb respect voor uw mede-sporters en -supporters.

Gezondheidscheck

Bezoekers van het sportpark wordt dringen verzocht de gezondheidscheck is acht te nemen:

 • Had u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het nieuwe coronavirus en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 • Heeft u een huisgenoot/ gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien een van bovenstaande vragen met ja beantwoord wordt, stel dan uw bezoek aan ons sportpark uit!

Lees alle afspraken goed en neem de regels hiervoor in acht. Mocht dit, per ongeluk, een keer niet gebeuren, spreek elkaar er gerust op aan!

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak uw handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons sportcomplex;
 • Schud geen handen;
 • Spelers en staf: voorafgaand aan de wedstrijd, training en tijdens rustmomenten dienen spelers boven de 18 jaar WEL 1,5 meter van elkaar te houden;
 • Trainers en leiders houden toezicht op de afspraken bij en rondom trainingen en wedstrijden.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld en spreekkoren is niet toegestaan.

In geval van een positieve test Covid-19

Als je als speler/trainer/begeleider/vrijwilliger positief getest wordt op Covid-19, gelieve via de trainer/leider, of direct, het Bestuur te informeren. Ook de aanwijzingen van de GGD volgen. Per individueel geval worden eventuele vervolgstappen genomen/afgewogen door het Bestuur. Hierbij wint het Bestuur advies in bij de Gemeente, KNVB, GGD en Veiligheidsregio.