Actie “Trek Quick Boys over de streep” van start

Schenk aan uw club en trek Quick Boys over de streep
Inleiding
Onlangs is de actie “Trek Quick Boys over de streep” van start gegaan. Middels deze inspanning trachten de initiatiefnemers een bijdrage te leveren aan het herstel van de financiële huishouding van de club. Hiermee wordt invulling gegeven aan het op de ledenvergadering gedane voorstel. Deze actie valt in twee facetten uiteen. Ter zake informeren de initiatiefnemers u als volgt.

Sponsoren
In het nieuwbouwgedeelte hangt sinds afgelopen zaterdag een heuse Quick Boys-thermometer. Tegen betaling van het bedrag ad € 250,- verschijnt uw (bedrijfs)naam op de thermometer. Er wordt gestreefd naar een “termperatuur” van € 55.000. Dit limiet is de denkbeeldige streep. Voor deelname aan deze actie kunt u contact zoeken met Bas van Dijk, Leen Hazenoot of Corrie van Wolferen.

Supporters, teams, commissies
Ook in het clubhuis is een thermometer opgehangen. Daar wordt tegen betaling van € 50,- uw naam vermeld. Maar ook elftallen, commissies en andere groepen kunnen op deze wijze een steentje bijdragen aan deze actie. Contactpersoon van de actie in het clubhuis is André Jonker.  

Wat te doen
U kunt uw bedrage in contacten betalen, maar u kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer 33.22.80.497 t.n.v. Quick Boys (Evenementen) onder vermelding van "steun" of "gift" . Bent u ondernemer en wilt u graag een rekening ontvangen, dan dient u tevens uw bedrijfsgegevens te vermelden.

Tot slot
Inmiddels hebben enkele tientallen schenkers hun geldelijke bedragen geleverd. Op de website zullen binnenkort digitale versies van de thermometers verschijnen en met enig regelmaat een tussenstand gegeven worden.
De initiatiefnemers hopen met deze actie een mooi bedrag bij elkaar te kunnen krijgen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze actie of heeft u wellicht een andere suggestie, dan kunt u altijd contact zoeken middels het volgende e-mailadres: denktank@quickboys.nl .”

Geef een antwoord