Een feestelijk Groot Verjaardagsfeest

Met dank aan alle vrijwilligers en feestgangers die er een grandioze avond van hebben gemaakt
Na de geanimeerde jubileumreceptie, maandag 1 februari j.l., werd vijf dagen later en wel vrijdag 5 februari door de Supportersvereniging “Het Grote Verjaardagsfeest” georganiseerd. In een ommezien van tijd waren de 500 beschikbare kaarten verkocht voor deze muzikale avond. Door de SV en vrijwilligers is in de weken voorafgaande maar zeker ook op de dag van het Grote Verjaardagsfeest hard gewerkt om alle organisatorische zaken te verzorgen. Alle randvoorwaarden zijn dan ook ingevuld om een gezellig verjaardagsfeest te houden en gezellig is het geworden.

Vanaf 20.00 uur komen de eerste- en omstreeks 22.00 uur komen de laatsten van de 500 feestgangers het clubgebouw en feesttent binnen. Er is een drankje, een hapje en niet te vergeten een swingende muzikale programmering in zowel het clubgebouw als de feesttent.
De vrijwilligers zorgen er voor dat achter de beide bars, de bonnenverkoop, de beveiliging, de catering en al die andere klussen die gedaan moeten worden, soepel verloopt. Een feest zonder enige wanklank en dat heeft weer alles te maken met de voortreffelijke organisatie van deze avond. Of zoals één van de vrijwilligers aangeeft “een heel ontspannen avond, complimenten aan de aanwezigen dat met elkaar zo’n gezellig Verjaardagsfeest is gevierd”. Om precies 1.00 uur, met nog een laatste toegift van Blaas of Glory, wordt het Grote Verjaardagsfeest afgesloten. Voor de SV en vrijwilligers resten na inspannende organisatorische weken en een lange dag van voorbereiding nog een aantal uren opruimen en schoonmaken.
“Het Grote Verjaardagsfeest” kan samen met de Jubileumreceptie zondermeer worden beschouwd als de geslaagde opmaat van een feestelijk jubileumjaar “QB-90 Jaar”. Met dank aan allen, zowel vrijwilligers als feestgangers, die hieraan hebben meegewerkt.

Klik hier voor de foto’s van Hans van Duijn

Geef een antwoord