Enquêtes onder verschillende doelgroepen binnen de vereniging

De enquête voor jeugdkaderleden is inmiddels uitgestuurd, overige drie enquêtes volgen binnenkort.
De Werkgroep Communicatie is druk bezig met enquêtes onder de verschillende doelgroepen binnen de vereniging. Deze hebben als doel om te inventariseren waar Quick Boys verbeteringen zou kunnen toepassen op het gebied van communicatie. Aan de hand van de uitkomsten van de enquêtes zal een aanvang worden gemaakt met het opstellen van verbeterpunten, waar we binnen de vereniging uiteindelijk allemaal van kunnen profiteren.
Mede hiervoor is het wel van het grootste belang dat de administratie beschikt over het huidige mailadres van alle junior- en seniorleden (en ouders van pupillen). Twijfel je er maar enigszins aan of jouw huidige mailadres bekend is bij Quick Boys, stuur dan jouw mailadres naar communicatie@quickboys.nl. Graag het volgende in het onderwerp van de mail aangeven: "junior", "senior" of "ouder".

Eerste enquête uitgestuurd
De enquête voor jeugdkaderleden is inmiddels enige tijd geleden uitgestuurd.
Ben je jeugdkaderlid en heb je de betreffende mail niet ontvangen? Dan graag ook jouw mailadres sturen naar communicatie@quickboys.nl, onder vermelding van "jeugdkader" in het onderwerp van de mail. Vanuit de Werkgroep wordt er dan voor gezorgd dat je alsnog een enquêtemail ontvangt.
Wacht er niet te lang meer mee, want de sluitingsdatum van de enquête voor jeugdkaderleden is 14 mei a.s.

Waarop letten bij invullen enquête
Wanneer de enquête wordt ingevuld gebeurt dit op een externe website waarbij er een ip-controle wordt uitgevoerd.
De IP controle en e-mail controle moeten voorkomen dat iemand jouw onderzoek meerdere keren kan invullen en op die manier het resultaat kan beïnvloeden. Je kan zelf aangeven of je van deze mogelijkheid gebruik wil maken.

Indien je de IP controle op uw onderzoek aanzet dan kan het onderzoek slechts eenmaal per onderzoek ingevuld worden. Bij de onderzoeksresultaten vind je dit IP adres terug, door middel van het verwijderen van een resultaat kan iemand het onderzoek opnieuw invoeren.

Let dus op: Het onderzoek kan slechts eenmaal ingevoerd worden

Een andere uitkomst van de gehouden enquête is dat deze binnen 10 minuten moet zijn ingevuld anders verloopt de sessie.

Wat ook is voorgekomen is dat de geinterviewden eerst de link hebben aangeklikt en vervolgens hebben besloten om de enquete ‘een andere keer’ in te vullen. Dat gaat helaas niet !! Ook geeft het problemen op b.v. een bedrijfsnetwerk. Gebruikers van zo’n netwerk komen uiteindelijk allemaal via hetzelfde IP-adres op internet. Gevolg, als de een de enquete op zijn werk in heeft gevuld, kan de ander (een collega in dit geval) dat niet meer doen omdat het IP-adres al gebruikt is.

Mocht je bovenstaande feiten bekend voorkomen en is jouw enquête bijdrage mislukt, laat dat dan even weten via communicatie@quickboys.nl.

Geef een antwoord