Gijs Paap (85) overleden

Heden ontvingen wij het droevige bericht dat op 12 mei jl. op 85-jarige leeftijd is overleden ons gewaardeerde lid Gijs Paap.

Gijs heeft in het verleden veel voor Quick Boys betekend. Zo was hij jarenlang jeugdleider van diverse teams en was hij actief voor de Terreincommissie, waarmee hij veel onderhoudswerk heeft verricht op de club.

Nog tot een jaar geleden verleende Gijs diverse hand- en spandiensten in de Businessclub. Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd, en wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur K.v.v. Quick Boys
Businessclub Quick Boys
Supportersvereniging Quick Boys