Informatie wijziging lidmaatschap

Het seizoen 2018-2019 loopt ten einde en we kijken alweer vooruit naar het nieuwe seizoen 2019-2020. Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen – wat we ons niet kunnen voorstellen! – of spelende leden die naar een andere vereniging willen vertrekken of juist naar Quick Boys willen komen, dienen de onderstaande procedures te volgen.

Procedure opzeggingen
Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dit voor 15 juni 2019 schriftelijk te doen. Dit kan alleen door het invullen van het daarvoor bestemde opzeggingsformulier. Opzegging dient door het lid zelf, of indien minderjarig, door de ouders te gebeuren. Mondelinge opzegging via de jeugdleider, aanvoerder, coördinator of wedstrijdsecretaris wordt niet geaccepteerd.

Dit opzeggingsformulier is te downloaden via de website en verkrijgbaar op het secretariaat en in de commissiekamer. Het volledig ingevulde formulier kan vervolgens worden ingeleverd op het secretariaat of in de commissiekamer. Het formulier kan ook via e-mail worden verstuurd naar administratie@quickboys.nl.
De opzegging wordt alleen verwerkt als aan alle financiële verplichtingen (contributie, eventuele boetes) is voldaan en de eventueel in bruikleen uitgegeven spullen van Quick Boys zijn ingeleverd.
Indien het lidmaatschap na de deadline van 15 juni 2019 wordt opgezegd, dan dient de volledige contributie voor het seizoen 2019-2020 te worden betaald.

Procedure overschrijving naar Quick Boys
Het overschrijven naar Quick Boys loopt via de ledenadministratie van K.v.v. Quick Boys. Je dient het inschrijvingsformulier (secretariaat, commissiekamer of via de website) volledig in te vullen en aan te geven dat het een overschrijving betreft. Quick Boys meldt de overschrijving aan bij de KNVB. De KNVB meldt de overschrijving vervolgens bij je oude club. Als de oude club akkoord gaat is de overschrijving rond.

Procedure overschrijving naar andere vereniging
Het lidmaatschap van Quick Boys dient te worden opgezegd via de bovenstaande procedure (tenzij je niet-spelend lid wil blijven, in dat geval de wijziging van spelend naar niet-spelend lid doorgeven). Tevens meld je je aan bij de nieuwe vereniging. Zij verzorgen de verdere procedure.

A-categorie
Voor spelers die het afgelopen seizoen in de A-categorie hebben gespeeld (al is het maar 1 wedstrijd!), of die in de B-categorie hebben gespeeld maar bij hun nieuwe vereniging in de A-categorie gaan spelen, dient de overschrijving uiterlijk 15 juni 2019 te zijn goedgekeurd. Spelers die alleen in de B-categorie hebben gespeeld kunnen ook na deze datum overschrijving krijgen.

Voor verdere informatie zie de website onder Club, Lidmaatschap, Aanmelden of Wijzigingen. Daar staan de procedures uitgebreid beschreven en zijn alle benodigde formulieren te downloaden.

Geef een reactie