Stewarding Amateurvoetbal goedgekeurd door Ministerie van Justitie

Amateurclubs kunnen per heden hun vrijwilligers opleiden en laten certificeren tot voetbalsteward
Volgend op het rapport “K.v.v. Quick Boys, Supporters & Veiligheid" is voetbalvereniging Quick Boys in september 2007 gestart om de mogelijkheden te onderzoeken haar stewardgroep op te leiden en te certificeren. Tot dat moment was er de wettelijke situatie (vastgelegd in de wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus) dat het legaal functioneren van voetbalstewards alleen is toegestaan voor Betaald Voetbal Organisaties. Door K.v.v. Quick Boys is vervolgens een traject opgestart tot het aanpassen van de wetgeving opdat stewarding in het amateurvoetbal binnen de wettelijke kaders mogelijk is.

Project- en werkgroep, pilots
In samenspel met de KNVB en tal van disciplines als lokale overheid, Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) en het Nederlands Politie Instituut is geparticipeerd in de projectgroep Stewarding Amateurvoetbal. Door de projectgroep zijn een tweetal pilots begeleid waarin de stewardgroepen van K.v.v. Quick Boys en S.v. Spakenburg zijn opgeleid en vervolgens zijn gecertificeerd. Vervolgens hebben de beide gecertificeerde stewardgroepen gedurende een voetbalseizoen op een voortreffelijke wijze de pilot volbracht. Uitgebreide schriftelijke evaluaties van o.a. de lokale overheden van de gemeenten Katwijk en Bunschoten / Spakenburg getuigen hiervan.
Naast de projectgroep is ook een KNVB werkgroep samengesteld waarin naast de KNVB, de beide verenigingen en opleidingsinstituut D&I participeren. De werkgroep heeft in de afgelopen periode een aantal organisatorische zaken opgepakt waaronder het schrijven van een uitgebreid Handboek Stewarding Amateurvoetbal. Genoemd mag worden dat K.v.v. Quick Boys een voortrekkersrol heeft gespeeld in de uiteindelijke samenstelling en realisering van dit handboek.

Goedkeuring Minister van Justitie
Onlangs heeft in de projectgroep de finale evaluatie van de beide pilots plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is dat de Minister van Justitie goedkeuring heeft gegeven aan stewarding binnen het amateurvoetbal in de aanstaande Topklasse en de huidige Hoofdklassen van het zaterdag- en zondagvoetbal. Voetbalverenigingen, welke actief zijn in deze klassen, kunnen vanaf heden hun vrijwilligers opleiden en (laten) certificeren tot voetbalsteward.
Zowel K.v.v. Quick Boys als S.v. Spakenburg is uitermate content met de wijze waarop dit project is gelopen. Met name ook doordat dat de beide stewardgroepen middels dit traject van opleiden en certificeren veel aan kwaliteit, motivatie en  enthousiasme hebben gewonnen. Daarnaast het feit dat beide verenigingen op een wettelijk legale wijze voetbalstewards kunnen inzetten.
Beide verenigingen blijven actief in de KNVB werkgroep “Stewarding Amateurvoetbal” om hun ervaringen te delen cq. geïnteresseerde verenigingen op weg te helpen in de opleiding en certificering van vrijwilligers tot voetbalsteward. Hiertoe zijn o.a. in het afgelopen najaar in alle KNVB districten door zowel K.v.v. Quick Boys als S.v. Spakenburg presentaties gehouden betreffende stewarding.

Hoewel het een inspannend traject / project is geweest, kijken beide verenigingen met voldoening terug op datgene wat is bereikt namelijk “wettelijk geregelde stewarding binnen het amateurvoetbal” en daarnaast “een sterk toegenomen motivatie en enthousiasme binnen de beide stewardgroepen”.

Geef een antwoord