Woord van de voorzitter – 27 april 2009

In zijn tweede bijdrage besteedt Huug van Duijn o.a. aandacht aan de financiële situatie, de komende topklasse en hij doet een oproep voor de denktank.
In mijn eerste bericht als nieuwe voorzitter van K.v.v. Quick Boys heb ik jullie verteld dat ik van plan ben om met enige regelmaat op onze website mijn ervaringen, bevindingen, ideeën en visie m.b.t. ontwikkelingen binnen de vereniging met jullie te delen.
Daar wil ik me uiteraard aan houden.

De directe aanleiding voor dit nieuwe berichtje is uiteraard de financiële situatie van onze vereniging. Zoals bekend is met de belastingdienst overeengekomen een bedrag van € 350.000 na te betalen over de jaren 2003 tot 2007. Het bestuur denkt hiervoor een financiering gevonden te hebben waarbij de vereniging de aflossing en rente de volgende jaren zal kunnen opbrengen.

Inmiddels is gebleken dat de begroting 2009/2010 van de vereniging –naast de overeenkomst met de belastingen dus!- structureel een tekort vertoont. Om dit tekort te niet te doen heeft het bestuur enkele ingrijpende maatregelen voorgesteld, zoals bezuinigingen over de gehele linie (!) en een flinke contributieverhoging. Nogmaals: deze ingrijpende maatregelen staan los van het bedrag van €350.000! Op de onlangs gehouden voorjaarsledenvergadering werd de voorgestelde begroting ongewijzigd vastgesteld. Dit gebeurde in grote eendracht, waaruit blijkt dat iedereen met een blauw-wit hart van harte bereid is de schouders onder de club te (blijven) zetten. Daar ben ik bijzonder trots op.

In de komende maanden zullen we trachten de structurele inkomsten te gaan verhogen, zodat de contributiestijging wellicht wat lager kan gaan uitvallen. Iedereen kan ideeën hiervoor aanmelden bij denktank@quickboys.nl.

Als we praten over het seizoen 2009/2010 denken we op sportief gebied natuurlijk aan een herstel van de sportieve prestaties van ons vlaggenschip Quick Boys 1. Alles wijst erop dat de invoering van de Topklasse doorgang zal vinden. Op voorstel van Quick Boys heeft de regiovergadering binnen West II de uitspraak gedaan in principe voor invoering te zijn, maar deze pas daadwerkelijk ingevoerd te willen zien als alle onduidelijkheden opgelost zijn. We zullen de algemene vergadering van het amateurvoetbal in juni moeten afwachten of door onze afgevaardigden aan deze verstandige uitspraak gevolg zal worden gegeven. Intussen bereiden we ons voor op plaatsing in deze Topklasse. Dat vergt allereerst meer inzet en beter voetbal dan we in het huidige seizoen gewend zijn, maar ook een blijvende enthousiaste steun van iedere Quick Boys-supporter!  
 
Huug van Duijn,
Voorzitter k.v.v. Quick Boys

Archief:
Woord van de Voorzitter – 28 maart 2009

Geef een antwoord