Woord van de voorzitter

Beste Quick Boyzers, 

De massale vaccinatie begint haar vruchten af te werpen en dat is goed nieuws voor alles wat blauwwit is in Katwijk!  De openstelling van twee terrassen op Nieuw Zuid leidde vorige week in ieder geval tot een run op de 100 beschikbare kaartjes. Het weer was niet bepaald uitnodigend, maar dat kon de pret niet drukken. Het liet ook zien dat het allemaal veel te lang geduurd heeft. Als de dalende trend van besmettingen doorzet, kunnen stap drie, vier en vijf weleens rap achter elkaar gezet worden. In het najaar weten we dan of de vaccinatiebereidheid daadwerkelijk soelaas heeft geboden…. 

Ondanks alle malheur zijn tal van vrijwilligers de afgelopen maanden zeer actief geweest om u wat verstrooiing te bieden met activiteiten waardoor we elkaar konden ontmoeten en zo ook uit onze bubbel konden komen. De fietstochten, de gesponsorde visverkoop, de autopuzzelrit, het FIFA toernooi, maar ook de escape room waren zeer succesvol! Daarnaast werd de jeugd op zaterdag veelvuldig in de watten gelegd met gesponsorde consumpties en onderlinge toernooitjes. Voor de inzet van al deze vrijwilligers en bedrijven kunnen we alleen maar een diepe buiging maken. Chapeau!       

Bestuurlijk hebben we ook niet stil gezeten. Met het verlenen van toestemming voor het verstrekken van een krediet door de Stichting Nieuw Zuid aan de Businessclub kwam de aanschaf van LED boarding door de BC binnen haar bereik. Een alternatief was er niet, want de huidige rolboarding was aan het einde van zijn Latijn en sponsorverplichtingen noopten tot snelle actie. In navolging van andere clubs in de regio krijgt Quick Boys nu dus ook LED boarding. De verwachtingen daarvan zijn hoog gespannen. Nieuwe doelgroepen, zoals regionale en landelijk opererende bedrijven kunnen daarmee aangeboord worden, maar ook een voorbij komende adverteerder kan makkelijker bediend worden. 

Bijzonder content zijn we met de toezegging van Scotch Whisky Internationaal ook de komende drie seizoenen een substantiële bijdrage aan de clubkas te willen leveren. Dank daarvoor. Juist  in Coronatijd elkaar niet loslaten! De boarding van de nieuwe panda velden zal straks ook tal van nieuwe bordsponsoren laten zien. Daarmee zijn we met de aanleg ervan heel snel uit de kosten gekomen. Een prima actie van de jeugdcommissie!   

Natuurlijk klinkt al die sponsorwerving als muziek in de oren, maar evengoed zijn we zeer gelukkig met de besparingen die bijvoorbeeld de zelfwerkzaamheid van de barmedewerkers en de terreincommissie ons al decennia lang opleveren.  

De loterijcommissie komt binnenkort met een nieuwe loterij op de proppen. Weliswaar wat kleinschaliger dan de eclatant verlopen loterij uit ons jubileumjaar, maar zeker de moeite waard! Ook zij zijn al vele avonden in voorbereiding om straks goed voor de dag te komen. De bestemming van de opbrengst van deze loterij is een nieuwe koffiecorner met terras aan de westzijde van het hoofdveld. De tekening daarvan wordt binnenkort gepresenteerd. De jubileumcommissie komt deze zomer met plannen voor een vervolg op de afgebroken jubileumactiviteiten van 2020. Een echte Quick Boyzer zit nooit bij de pakken neer!      

De voorjaars ALV wordt in de maand juni gehouden, iets later dan gebruikelijk. Het is de wens van het bestuur dat u fysiek aanwezig kunt zijn. Ronalda Verdoes zal worden voorgedragen als algemeen bestuurslid. Zij is met haar juridische expertise een welkome aanvulling van het bestuur. Leen van de Oever, bestuurslid commerciële zaken, gaat zich meer focussen op zijn taak als voorzitter van de businessclub en zal worden opgevolgd door Leo Schaap. Het takenpakket van de teruggetreden Willem Schuitemaker is verdeeld tussen Bert Kloos (jeugd) en Henrieke Vooys (vrouwen en meidenvoetbal). Het geeft altijd een lekker gevoel als vacatures weer snel opgevuld worden.  

De selectie voor het komend seizoen is nagenoeg rond De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar in de praktijk moet nog wel blijken wat een seizoen zonder competitievoetbal met een voetballer doet. In ieder geval wordt alles op alles gezet om goed voorbereid aan de competitie te beginnen. Als de besmettingen in het tempo blijven dalen zoals nu hopen we op zaterdag 10 juli op Nieuw Zuid mét publiek een oefenwedstrijd tegen Willem II te spelen. Tezamen met de hoop op een mooie zomer is dat bijna geen beter vooruitzicht.  

Mede namens het bestuur graag tot ziens op de komende voorjaars ALV waarvan de agenda en de datum nog met u wordt gecommuniceerd.

Bart van Kruistum