Kort verslag bestuursvergadering, d.d. 15 april 2009

Woensdag 15 april heeft het bestuur voor de eerste maal in de nieuwe samenstelling vergaderd.
Een lange vergadering waarin bestuurlijke, organisatorische zaken zijn besproken en de komende voorjaarsledenvergadering is voorbereid. In die ledenvergadering zal met name de begroting 2009-2010 centraal staan. Deze ligt vanaf zaterdag 18 april a.s. voor de leden ter inzage op het secretariaat.
Zoals in de bijzondere ledenvergadering van 27 maart jl. al werd aangegeven zullen deze, en komende begrotingen, een aantal belangrijke en ingrijpende besluiten vragen van de ledenvergadering. Zo wordt in de komende ledenvergadering een nieuw contributievoorstel voorgelegd. Ingrijpende besluiten vragen om draagvlak en om die reden wordt nadrukkelijk de oproep geplaatst om de komende ledenvergadering te bezoeken!

 • In de bestuursvergadering is gesproken over de bestuurlijke structuur, de mandatering voor en de portefeuille-indeling van de bestuursleden. Verder is gesproken over de zich wijzigende samenstelling van de beroepscommissie.
  Ook is het rooster van aftreden vastgesteld waarbij het uiteraard mogelijk is dat aftredende bestuursleden zich weer herkiesbaar kunnen stellen.

  April 2010:
  Ronalda Verdoes
  Kees de Jong
  Jaap van Duijvenbode
  Johan de Zwart

  April 2011:
  Jan van der Plas
  Harry Vermond
  André Jonker
  Alex Kulk

  April 2012:

  Huug van Duijn
  Martin Haasnoot
  Nico van Duijvenvoorde

 • Onder het agendapunt commerciële zaken de status van het deze zomer aflopende hoofdsponsorschap besproken en de daarin te nemen vervolgstappen.
 • Bij facilitaire zaken is het verzoek van de Stichting KOK besproken om te komen tot naschoolse opvang op Sportpark Nieuw Zuid. In een vervolggesprek met de Stichting KOK zullen de (on)mogelijkheden in kaart worden gebracht. Tevens onder dit agendapunt de status van de aanleg van de kunstgrasvelden. De vereniging heeft de absolute zekerheid van de gemeente Katwijk gekregen dat vanaf 1 september a.s. het kunstgras bespeeld kan worden. Na zaterdag 9 mei zijn overigens de velden 2 en 3 niet meer bespeelbaar.
 • In het kader van multimedia- en communicatie is de nota “perscoördinatie en communicatiebeleid” vastgesteld. Het ligt in de bedoeling dat met ingang van het nieuwe seizoen er een “perscoördinator K.v.v. Quick Boys” in functie is. Hiervoor wordt binnenkort op de website een profielschets geplaatst waarop door leden/vrijwilligers kan worden gereageerd.
 • Onder jeugdzaken is gememoreerd dat er in oktober een regionale keepersdag wordt gehouden welk zal worden omlijst met verschillende activiteiten.
 • Onder voetbalzaken werd onder andere ingegaan op de (mogelijke) vorming van de Topklasse. De vereniging is van mening dat er nog teveel organisatorische “open einden” zijn (waaronder de kostenstructuur) om nu al “groen licht” te geven. Er wordt dan ook gekozen om zich in de aanstaande KNVB regiovergadering terughoudend op te stellen.
 • Onder veiligheidszaken wordt de afrondende status van het project “stewarding amateurvoetbal” genoemd. Tevens worden de verschillende instructieavonden en de 4 AED (herhalings-)avonden voor QB vrijwilligers gememoreerd.
 • Wat betreft clubhuiszaken is aangegeven dat het zoeken naar bar- en keukenvrijwilligers een hoge prioriteit blijft houden.
 • Op zaterdagmorgen 9 mei a.s. wordt er in de achterkantine een “massage-actie” gehouden. Er liggen intekenlijsten op het secretariaat. Voor het luttele bedrag van 10 euro wordt u gemasseerd en u steunt daarmee het goede doel “Spieren voor Spieren”.

De volgende bestuursvergadering zal worden gehouden op woensdag 27 mei as.

Nogmaals de oproep aan alle leden om in ieder geval de voorjaarsledenvergadering (vrijdag 24 april a.s.) te bezoeken.
Uw stem/mening is belangrijk om te komen tot een juiste besluitvorming!

Geef een antwoord