Oproep aan de leden: Aanstelling speciale denktank commissie

Ideeën gevraagd voor nieuwe structurele inkomsten voor de club
Tijdens de afgelopen ledenvergadering van 24 april jl. waren de belangrijkste agendapunten het vaststellen van de begroting 2009/2010 en het daaraan gekoppelde contributieverhogingsvoorstel. Tijdens de discussie die hieruit ontstond hebben de leden samen met het bestuur nagedacht over de mogelijkheden voor het creëren van extra inkomsten voor de vereniging. Hiermee kan onder meer worden beoogd dat het in de ALV vastgestelde maximum plafond voor de contributie toch kan worden verminderd.

Gisterenavond werd rond de acceptatie van de begroting seizoen 2009-2010 al constructief nagedacht door de aanwezigen. Daaruit is voortgekomen dat er een ‘denktank’ in het leven wordt geroepen waarin nieuwe initiatieven tot structurele opbrengsten moeten worden uitgewerkt. Alle input is welkom!
Mocht u willen aansluiten bij deze ‘denktank’ of mocht u ideeën hebben over nieuwe structurele inkomsten of acties laat u dat dan a.u.b. weten via het volgende e-mail adres: denktank@quickboys.nl.
U kan natuurlijk ook direct één van de bestuursleden aanspreken.

Bij voorbaat dank!
Het bestuur

Geef een antwoord