Contributie seizoen 2009/2010

Onderbouwing van de vastgestelde contributie voor nieuwe seizoen naar aanleiding van de ALV van 24 april jl.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 april 2009 is het contributievoorstel voor het komende seizoen behandeld. Gezien de financiële positie van onze vereniging was het bestuur helaas genoodzaakt om een verhoging van de contributie voor te stellen over de hele linie.
Na enige discussie ging de ledenvergadering akkoord met het voorstel.

De contributie voor het seizoen 2009/2010 is op grond daarvan als volgt vastgesteld:
65+   € 90,=
A       € 195,=
B       € 178,-
C       € 166,=
D       € 156,=
E       € 148,=
F       € 138,=
Jeugd niet spelend € 72
Senioren € 223
Senioren niet spelend € 105
Tribune € 135

Met deze nieuwe bedragen loopt de contributie bij Quick Boys trouwens niet uit de pas met die van een aantal vergelijkbare clubs. Het bestuur wil verder nog benadrukken dat uitsluitend het structurele begrotingstekort ten grondslag ligt aan deze contributieverhoging. Deze staat dus geheel los van de overeenkomst die eerder is gesloten met de Belastingdienst.

Evenals in voorgaande jaren geldt een korting van € 10,= indien men toestemming geeft tot Automatische incasso.

Denktank
Het bestuur heeft de ledenvergadering toegezegd in de komende periode te gaan zoeken naar structurele oplossingen die het mogelijk maken een extra korting te geven op de contributie. In dit kader heeft het een oproep gedaan aan de leden om zich aan te melden voor de zogenoemde ‘denktank’. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen ideeën of suggesties aan te dragen. Het bestuur kan met genoegen melden dat inmiddels een groot aantal reacties is ontvangen. Op korte termijn zal de denktank worden geïnstalleerd en aan het werk gaan. Nadere berichtgeving hieromtrent zal op deze website worden gepubliceerd.

Mogelijkheden tegemoetkoming contributie
Het bestuur wil degene waarvoor de verhoging financieel niet dan wel moeilijk haalbaar is erop wijzen dat er mogelijkheden bestaan om een tegemoetkoming te krijgen in de contributie. Zo komen alle kinderen tot 18 jaar met een GeZZinspakket van Zorg en Zekerheid voor een vergoeding van € 50 in aanmerking. Ook de gemeente Katwijk kent een regeling . Huishoudens met een bepaald inkomensniveau komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van lidmaatschap of abonnement op het gebied van sport en recreatie, cultuur, zorg, samenlevingsopbouw en educatie.

Vanaf 1 januari 2009 gaat het om een vergoeding van maximaal € 200 per jaar per gezinslid (ook voor minderjarige kinderen).
Mochten er vragen zijn op dit gebied dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, klik hier .

Geef een antwoord