Belangrijk: Nieuwe- en herhalingscursus Reanimeren + AED

Instructies voor de herhalingsavonden, indeling en geplande data voor nieuwe groep en herhalingsgroepen
In het najaar 2007 heeft K.v.v. Quick Boys flink geïnvesteerd in de aanschaf van AED apparatuur. Tevens hebben enkele tientallen vrijwilligers zowel in het voorjaar als het najaar 2008 (EHBOgroep) de cursus “Reanimeren en bedienen AED” gevolgd.

Belangrijk hierbij is de jaarlijkse herhaling van deze cursus zeker ook omdat dit vrijwilligerswerk  levensreddend kan zijn. En dit laatste is het afgelopen jaar wel gebleken; tot tweemaal toe heeft op Sportpark Nieuw Zuid een levensreddende ingreep plaatsgevonden!

Naast de herhaling wordt er nog één nieuwe cursus gegeven voor een groep QB vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar heeft aangemeld voor deze cursus.

Zowel de nieuwe- als de herhalingscursus wordt ook nu gegeven door het instituut Hulsbosch & Broekhoff. Wilt u meer weten van deze cursus, klik dan op: www.hulsboschenbroekhoff.nl.

Voorbereiding herhalingsavond(en)
Aan de cursisten wordt het volgende gevraagd:

 • De vrijwilligers die op herhaling gaan, dienen hun vorig jaar behaalde “Reanimatie Certificaat” mee te nemen naar de herhalingsavond. Op deze kaart wordt een aantekening gemaakt dat u de herhalingscursus heeft gevolgd; u kunt dan uw certificaat blijvend gebruiken!
 • Het vorig jaar uitgedeelde boekje “Leren animeren / het gebruik van AED” voorafgaande aan de (herhalings)cursusavond doorlezen. Hiermee wordt een goede voorbereiding voor de herhalingsavond bewerktstelligd.
 • De vrijwilligers die op herhaling gaan, betalen een persoonlijke bijdrage van 10 euro/persoon.
  Dit bedrag gaarne op de cursusavond voldoen.
 • Onderstaand treft u het schema aan van de vier (AED)avonden. Uw naam staat bij één van de data genoemd. Bij geen afmelding gaan we ervan uit dat u aanwezig bent op de desbetreffende avond.

Bent u niet in de gelegenheid om op de aangegeven datum aanwezig te zijn, maar kunt u wel op een andere datum! Gaarne zelf ruilen met één van de vrijwilligers.
Indien u ruilt met een vrijwilliger, dit aan Theo de Ruijter of Kees de Jong melden!!   

De cursusavonden worden gehouden in de oude businessclub.

Meer informatie bij:

 • Theo de Ruijter (coördinatie AED), tel. 071 – 4074003 / 06 – 53457038
  email: theoderuyter@hotmail.com 
 • Kees de Jong, tel. 0252 – 215883
  email: keessiedejong@tiscali.nl

De (AED) vrijwilligers worden ook via email geinformeerd.
Vrijwilligers waarvan het emailadres niet bekend is, worden telefonisch benaderd.

De EHBOgroep welke in het najaar 2008 de cursus heeft gevolgd worden later in het jaar uitgenodigd voor de (EHBO/AED) herhalingscursus.

————————————-

Reanimeren & AED, nieuwe groep
Donderdag 14 mei, 19.00 – 23.00 uur
 1.Ton v/d Ark
 2. Jan Guijt
 3. Leen Hellenberg
 4. Jolanda Hoek
 5. Petra Hoek
 6. André Jonker
 7. Jan Willem Kuijt
 8. Bert Minnee
 9. Ben Mol
10. Bas Ouwehand
11. Wieneke van Rooijen
12. Kees van Rooijen
13. Arie Schaap
14. Klaas Varkevisser
15. Hans Ultee
16. Arie Hellenberg

————————————-

Reanimeren & AED, 1e herhalingsgroep
Donderdag 28 mei, 19.30 – 22.30 uur
 1. Marga van Dijk-van Beelen
 2. Dirk Ouwehand
 3. Leendert van Rijn
 4. Dirk Schaap
 5. Jaco van Rijn
 6 . Arie Guijt
 7. Jan den Haan
 8. Arie Vooijs
 9. Gerrit Vooijs
10. Huig de Mol
11. Janneke van der Zwan
12. Ria van der Gugten
13. Huib van der Gugten

————————————-

Reanimeren & AED, 2e herhalingsgroep
Dinsdag 2 juni, 19.30 – 22.30 uur

 1. Angela v.d. Niet
 2. Aad van Ommeren
 3. Krijn Dijkdrent
 4. Arie van Veen
 5. Jan Schaap
 6. Dolf van der Meij
 7. Maarten van der Zwan
 8. Hans van Duijn
 9. Leo Bellekom
10. Marleen Bellekom
11. Jaap van Duijvenbode
12. Ronalda Verdoes

————————————-

Reanimeren & AED, 3e herhalingsgroep
Donderdag 4 juni, 19.30 – 22.30 uur

 1. Ineke Kuijt
 2. Alie van Ommeren
 3. Gerrit van der Bent
 4. Jeanette Remmelzwaal
 5. Corrie Kralt
 6. Dini Heemskerk
 7. Jan Imthorn
 8. Kees van Duijn
 9. Kees de Jong
10. Tineke Barnhoorn – Vooijs (najaar)
11. Gilles den Hollander

Geef een antwoord