Massage estafette

Laat u voor “Spieren voor Spieren” op sportpark Nieuw Zuid masseren op zaterdagmorgen 9 mei a.s.
De spieren eens lekker los laten maken door een sportmasseur en gelijk ook een goed doel sponsoren, te weten “Spieren voor Spieren”.

Dit is mogelijk en wel op zaterdag 9 mei a.s. op sportpark Nieuw Zuid. In de regio vindt een grote massage-estafette plaats waar op dertien locaties een team van sportmasseurs non stop drie uur aan de slag gaat. De estafette wordt gesymboliseerd door de fles massageolie door te geven aan de volgende locatie.

Op zaterdagmorgen 9 mei zullen van 09.00 – 12.00 uur op sportpark Nieuw Zuid in de achterkantine een 6-tal sportmasseurs actief zijn. In totaal kunnen zij 42 QB leden, niet-leden en belangstellenden “onder handen nemen”. De stichting Spieren voor Spieren, waarvan Louis van Gaal ambassadeur is, zet zich in voor kinderen met een spierziekte. Veel (ex) topsporters ondersteunen de doelstellingen van deze stichting. Naast het beschikbaar stellen van geld voor onderzoek organiseert de stichting allerlei activiteiten voor de kinderen.

U kunt zich nu al inschrijven als deelnemer aan deze sponsoractie. Deelnemer wil zeggen dat u een bedrag van (minimaal) 10 euro betaalt waarvoor u gedurende zo’n 25 minuten wordt gemasseerd. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de stichting.

Inschrijving is vanaf nu mogelijk op het QB secretariaat. U kunt zelf het tijdstip van de massage kiezen en tevens kunt u aangeven of u de 10 euro direct – of middels een machtiging wil betalen.

Een aantal van onze bestuursleden hebben inmiddels het goede voorbeeld gegeven en zich ingeschreven.
Zaterdag 9 mei a.s. bent u toch ook deelnemer aan – en sponsor van – de massage-estafette op sportpark Nieuw Zuid?

Geef een antwoord