Woord van de voorzitter

Beste Quick Boyzers,

Namens het bestuur wens ik u in alle opzichten voorspoedig en gezond 2024 toe. Laten we er daadwerkelijk iets moois van maken en het niet bij woorden laten!

Sportief gezien gaat het ons voor de wind. We hebben onze club de voorbije maanden goed op de kaart gezet en dat niet alleen met aantrekkelijk voetbal en aansprekende resultaten…de spectaculaire beelden van de licht -en vuurwerkshows staan daarbij nog vers op ons netvlies.

Ontzettend veel vrijwilligers zijn betrokken bij het reilen van de vereniging en wij hopen óók in 2024 op al die helpende handen te mogen rekenen! Laat je daarbij horen als je dingen anders wil of een goed plan met ons wil delen!

Het nieuwe jaar begint met een teambuildingskamp van onze A-selectie. Soberheid is daarbij troef. In het hopelijk zonnige Spanje wordt toegewerkt naar de tweede helft van de competitie. Ondertussen krijgt de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen steeds meer vorm, want regeren is vooruitzien.

Vooruitzien is ook van belang voor de koers die we willen varen. Die stip op de horizon. Er komt dan ook een update van ons voetbalbeleidsplan die op de voorjaars ALV zal worden gepresenteerd. Weliswaar van groot belang dat ons vlaggenschip goed presteert, maar ook alle andere geledingen in de vereniging moeten zich als een vis in het water voelen. Ook als de belangen soms tegenstrijdig zijn. Quick Boyzers komen gelukkig altijd tot een vergelijk.  

De afgelopen maanden is er ook begonnen met noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Enig resultaat daarvan heeft u reeds kunnen waarnemen, maar we zijn er nog niet. Stap voor stap zullen we werken aan het verfraaien, verduurzamen en verbeteren van ons sportpark. Het fietsparkeren is bijvoorbeeld voor velen een doorn in het oog. Dat kan beter ingericht worden, maar we moeten ook keuzes maken over de wijze waarop we Nieuw Zuid gaan verduurzamen. Welke energiebesparende maatregelen snijden op termijn écht hout?

Het bekeravontuur legt ons geen windeieren, maar is geen aanleiding om uitbundige uitgaven te doen. De aanstaande huurverhoging van ons sportpark en de energietarieven nopen tot een behoedzaam financieel beleid. Vanaf deze plaats doe ik dan ook een beroep op de gala/veiling commissie om weer eens een grote actie op poten te zetten. Zij hebben laten zien tot grootse daden in staat te zijn. Extraatjes die we voor onze incidentele uitgaven uitstekend kunnen gebruiken!

Maar laten we nu vooral een toast uitbrengen op een prachtig nieuwjaar! Proost!

Bart van Kruistum.