Mededeling inzake gewijzigde verkeerssituatie rondom Nieuw Zuid

Hou rekening met de wegwerkzaamheden op de Parklaan
Met oog op de wedstrijd Quick Boys –  Noordwijk, zaterdag 9 april aanstaande, vraagt het bestuur van K.v.v. Quick Boys uw aandacht voor het volgende:

Gelet op de belangen van beide verenigingen zal naar verwachting de publieke belangstelling voor de wedstrijd Quick Boys – Noordwijk enorm zijn. Het parkeerbeleid van de gemeente Katwijk is zodanig dat in de nabije omtrek van sportpark Nieuw Zuid veelal sprake is van ‘betaald parkeren’ dan wel van gereserveerde parkeerruimte voor vergunninghouders. Daarnaast is als gevolg van wegwerkzaamheden rondom sportpark Nieuw Zuid de accommodatie moeilijker bereikbaar als te doen gebruikelijk. Zowel publiek uit Noordwijk alsmede neutrale toeschouwers dat voornemens is met de auto naar Katwijk te komen wordt geadviseerd de auto te parkeren op parkeerterrein Zuid. Dit parkeerterrein is alleen bereikbaar via de Zuid Boulevard.
Het advies luidt om via de Biltlaan, Hoorneslaan, Binnensluis, Rijnmond, Boulevard en Sportlaan naar betreffend parkeerterrein te rijden. Volg vanaf de Biltlaan dan wel de Hoorneslaan de verkeersborden met de tekst: ‘i.v.m. wegwerkzaamheden parkeren Quick Boys via Zuid Boulevard’. Vanaf parkeerterrein Zuid heeft u via de achteringang, van het sportpark eenvoudig toegang tot de accommodatie. Ook de achteringang van het sportpark is voorzien van een loket voor kaartverkoop.
 
Supporters uit Katwijk wordt dringend verzocht, voor zover mogelijk, met de fiets naar sportpark Nieuw Zuid te komen. Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat de voetbalvereniging Quick Boys zich conformeert aan de door KNVB opgelegde regelgeving op het gebied van ‘Veiligheid en Alcohol’. D.w.z. dat het verkopen en nuttigen van alcohol slechts is toegestaan in het clubgebouw aan de noordzijde van ons sportpark. Derhalve zijn bij de verkooppunten rondom veld 1 geen alcoholische dranken te verkrijgen.Hopend op een mooie en sportieve voetbalmiddag, tot ziens op sportpark Nieuw Zuid.

Bestuur K.v.v. Quick Boys

Geef een reactie