Contributie en automatische incasso

Quick Boys zal omstreeks 25 augustus 2020 de contributie voor het seizoen 2020-2021 via automatische incasso innen.

Voor deze incasso zal hetzelfde IBAN-rekeningnummer worden gebruikt als vorig seizoen. Indien het IBAN-nummer gewijzigd is verzoeken wij dit nieuwe nummer uiterlijk 15 augustus 2020 aan de ledenadministratie (Administratie@quickboys.nl) door te geven. Uiteraard is dit niet nodig als de wijziging al eerder is doorgegeven.

 

Korting bij automatische incasso!

Indien u nog geen machtiging voor automatische incasso heeft verleend, kunt u dit alsnog doen door een wijzigingsformulier (hier de downloaden) in te vullen en naar de ledenadministratie op te sturen. Het formulier dient volledig ingevuld ingeleverd te worden bij het secretariaat of kan per mail gezonden te worden aan: Administratie@quickboys.nl. Print het formulier in dat geval, vul in en onderteken het, scan het en mail het vervolgens.

Dat levert een korting op van € 10 (bij jaarlijkse incasso) of € 5 (bij incasso in vier termijnen).