Woord van de voorzitter

Beste Quick Boyzers,

Voor velen is het nu volop vakantietijd in een tijdsgewricht dat we ons heel anders hadden voorgesteld. Voor de A-selectie zit de vakantie er bijna op, want maandag 27 juli aanstaande starten de trainingen weer. Reikhalzend wordt uitgekeken naar de voorbereiding en de start van het nieuwe seizoen. Maar er zijn ook zorgen of het Coronavirus wéér geen roet in het eten gooit. In ieder geval is er een aantrekkelijk en vol oefenprogramma vastgesteld. De thuisblijvers deze zomer zullen dan ook flink aan hun trekken kunnen komen.  De wedstrijden worden op veld 2 gespeeld. Er bestaat zelfs een gerede kans dat we de laatste oefenwedstrijd op de nieuwe grasmat kunnen bekijken. De weergoden zijn de nieuwe grasmat tot nu toe zeer goed gezind!

Op vertoon van uw leden- of sponsorpas heeft u toegang tot de oefenwedstrijden.. De oefenwedstrijden zullen namelijk in aanvang uitsluitend toegankelijk zijn voor leden van QB en de Businessclub. De registratie van uw komst heft voor een deel de beperking van de KNVB van het aantal supporters dat een wedstrijd mag bezoeken op. Wij vertrouwen dan ook op uw welwillende medewerking om deze oefenwedstrijden geordend en veilig te laten verlopen. Safety first is het credo, want ook al zijn velen méér dan Coronamoe, roekeloos gedrag kan de vereniging ernstig in de problemen brengen.

Ondanks de economische malheur kunnen we een aantal nieuwe shirtsponsors welkom heten. De Hoek Groep en de RABO bank hebben de handen ineen geslagen en gaan de komende jaren de jeugd ondersteunen. Kika, de fondsenwerver voor: ‘’kinderen kankervrij’’ zal dankzij deze support prominent op de borst van het nieuwe wedstrijdtenue gaan prijken. Wij verwelkomen ook Van Wezel Accountants als shirtsponsor van de A -selectie. Dit gerenommeerde en respectabele kantoor, gevestigd in het hart van Rijnsburg, heeft Quick Boys verkozen als uithangbord voor haar nieuwe huisstijl. Dank ook aan onze hoofdsponsor Ouwehand Visverwerking voor het verlenen van de toestemming hiervoor.

Komend seizoen speelt O21 haar thuiswedstrijden op veld 1. Speelt de A-selectie uit dan vindt u jong Quick Boys om 15.00 uur op het hoofdveld. De young ones van trainer Derek van der Plas mogen zich op 2de divisie niveau gaan meten met gerenommeerde amateurvoetbalclubs en een aantal BVO’s. Al deze clubs hebben gemeen dat zij veel werk maken van hun jeugd-opleiding. Een uitdaging van formaat voor O21! Jong Quick Boys is mede vorm gegeven vanwege de wens van de TC een betere aansluiting met de A-selectie te creëren. Ook hier zijn een tweetal bedrijven bereid gevonden om O21 financieel te ondersteunen.   

Op het moment van schrijven is nog lang niet zeker of bij de start van de competitie uitpubliek welkom is. Mocht dat niet het geval zijn dan is de O21 altijd een waardig alter-natief voor de zaterdagmiddag!

Namens het bestuur wens ik u een aangenaam zomerreces toe en hopelijk snel tot ziens op Nieuw Zuid!

Bart van Kruistum.