Kandidaat voor het voorzitterschap bekend

Zoals Henk-Jan van Maanen op 11 januari jl. heeft bekendgemaakt in de nieuwjaarsspeech zal hij tijdens de komende voorjaarsledenvergadering de voorzittershamer neerleggen.

In de afgelopen tijd is een speciaal ingestelde commissie aan de slag gegaan om te komen tot een advies aan het bestuur voor de opvolging.

Na enkele bijeenkomsten en een aantal gesprekken met diverse stakeholders binnen de club is er een profielschets opgesteld voor een nieuwe voorzitter.

Verder kwam de commissie tot de conclusie dat het goed zou zijn voor de club indien het beleid en de aanpak van het huidige bestuur in grote lijnen zou kunnen worden voortgezet. Continuïteit in de persoon voor deze functie is daarbij een belangrijke factor. De commissie was dan ook verheugd toen bleek dat het huidige bestuurslid commerciële zaken Martin Haasnoot bereid is zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap.

Hij past in het opgestelde profiel en na een goed gesprek met hem heeft de commissie het bestuur dan ook geadviseerd om Martin Haasnoot kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter van K.v.v. Quick Boys.

Het bestuur heeft dit advies overgenomen en zal daarom in de voorjaarsledenvergadering van 25 mei a.s. Martin Haasnoot voordragen voor de functie van voorzitter.

Geef een reactie