Kort verslag bestuursvergadering, d.d. 18 maart 2009

Woensdag 18 maart jl. heeft het bestuur in de huidige samenstelling haar laatste bestuursvergadering gehouden.
Voor een aantal zaken is er niet besluitvormend vergaderd; deze gaan onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuur vallen.
Wat is er zoal besproken?

 • Door financieel deskundige en kandidaat penningmeester Jan van der Plas is een uitgebreide uitleg gegeven betreffende de laatste ontwikkelingen met de Belastingdienst.
 • Het is nog niet duidelijk wanneer de renovatie van de Laan van Nieuw Zuid en de aanleg van de twee kunstgrasvelden zal plaatsvinden. Sowieso dient er mei as. begonnen te worden om eind augustus de beide velden speelklaar te hebben. Veld 6 wordt opgeschoven en het gevolg hiervan is dat dit veld pas vanaf november speelklaar zal zijn.
 • De door de gemeente Katwijk afgesloten vrijwilligersverzekering ziet er gedegen uit. Door het bestuur wordt besloten om alle “losse” verzekeringen te beëindigen en gebruik te maken van de uitgebreide gemeentelijke vrijwilligersverzekering.
 • Eind februari heeft er opnieuw een levenreddende handeling plaatsgevonden. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de aanwezige AED apparatuur. Volgend hierop is er een medisch protocol geschreven dat één dezer dagen op de website zal verschijnen.
 • Dit voorjaar zal er nog een groep van 14 vrijwilligers worden opgeleid in het reanimeren en het bedienen van de AED apparatuur. Ook worden er een herhalingscursus gepland voor de vrijwilligers die vorig jaar de cursus hebben gevolgd. Mogelijk wordt voor deze herhaalcursus een kleine persoonlijke bijdrage gevraagd; dit wordt nog met de vrijwilligers gecommuniceerd.
 • Het bestuur heeft een verzoek ontvangen om op sportpark Nieuw Zuid huisvesting te creëeren voor Kinderopvang. Op dit verzoek wordt door het bestuur serieus ingegaan; een en ander dient te worden afgerond door het nieuwe bestuur en de Stichting Nieuw Zuid. 
 • In de afgelopen winter is de grasmat van het hoofdveld flink aan kwaliteit ingeboet. Al enkele weken wordt er door onderhoudsfirma SIS, in samenspel met onze actieve terreincommissie, hard gewerkt om het hoofdveld te optimaliseren. Het resultaat is te zien, de grasmat ziet er al veel beter uit. 
 • Om de overlast van duinkonijnen te beperken worden alle openingen rondom het hoofdveld (onderzijde boarding) dichtgemaakt. Ook deze klus neemt de terreincommissie voor haar rekening.
 • Zaterdag 9 mei stelt de vereniging belangeloos een ruimte ter beschikking aan een Massagegroep die actie voert voor het goede doel Spieren voor Spieren.
 • Het ziet ernaar uit dat het besluit om te komen tot de Topklasse (1 zaterdag- en 1 zondagklasse) op 6 juni wordt genomen. Het bestuur is voorstander van de Topklasse maar is van mening dat er nog heel veel “open einden” zijn waarover de KNVB nog geen duidelijkheid heeft verstrekt. Het wachten is op de KNVB voorstellen.
 • De planning is om tijdens het zomerreces een kleine logistieke aanpassing te doen bij de ingang Noord. Dit met de achterliggende gedachte de ingangscanning verder te optimaliseren.
 • Dinsdag 17 maart jl. is de wedstrijd vv Katwijk – K.v.v. Quick Boys geëvalueerd. Beide verenigingen en lokale overheid (gemeente, politie) hebben ervaringen uitgewisseld en de door alle partijen gemaakte rapportages zijn constructief besproken. 

De bovengenoemde punten zijn slechts een kleine greep uit het totaal aan besproken zaken.
Indien er vragen zijn (als steeds wordt gememoreerd), gaarne één van de bestuursleden aanspreken voor die informatie welke u wellicht nodig heeft.

Aan het einde van de vergadering is er kort stil gestaan bij het collectieve aftreden van het huidige bestuur, vrijdag 27 maart as. Vier bestuursleden zijn geen kandidaat bestuurslid terwijl dit wel het geval is voor de vier overige bestuursleden. De kandidaat bestuursleden hebben de scheidende bestuursleden toegesproken; een bijzonder moment na afloop van deze vergadering.

Het bestuur roept alle leden op voor de bijzondere ledenvergadering, 27 maart as.
Naast het aftreden van het huidige bestuur worden 11 kandidaten door de adviescommissie voorgesteld als bestuurslid voor het nieuwe bestuur.
Tot vrijdagavond 27 maart, 20.00 uur, clubgebouw.

Bestuur K.v.v. Quick Boys

Geef een antwoord