Quick Boys sluit overeenkomst met fiscus

Mededeling in navolging op de verklaring van de financiële commissie op de tussentijdse ledenvergadering dd 27-03-’09
Eind 2007 is de Belastingdienst bij Quick Boys een onderzoek gestart naar de juistheid en volledigheid van de aangiften omzetbelasting en loonbelasting over de afgelopen jaren.

De controle had aanvankelijk betrekking op de seizoenen 2002/2003 tot en met 2004/2005. Deze periode is later, in onderling overleg, uitgebreid tot en met het seizoen 2006/2007. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de administratie en boekhouding niet voldeden aan de daarvoor geldende wettelijke eisen.

Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat Quick Boys niet alle over deze periode verschuldigde belasting heeft voldaan.
Ter voorkoming van een geschil en daarmee een einde makend aan de onzekerheid over de hoogte van de belastingschuld hebben Quick Boys en de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst (compromis) gesloten. Deze overeenkomst is op 27 maart jl. door de ledenvergadering geaccordeerd.

Het spreekt voor zich dat deze financiële tegenvaller ernstig wordt betreurd. Hiermee sluit de vereniging een vervelende periode af en kan zij zich weer volledig gaan richten op het voetbal.

Het bestuur

Geef een antwoord