Tussentijdse Ledenvergadering

Op vrijdag 27 maart 2009 zal in ons clubgebouw op Sportpark ‘Nieuw Zuid’ een tussentijdse ledenvergadering van de K.v.v. Quick Boys worden gehouden.
De aanvang van deze vergadering is vastgesteld op 20.00 uur

Agenda

 1. Opening door de voorzitter, de heer J. Kuijt
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken en berichten
 3. Verkiezing bestuursleden
  Aftredend:
  Jaap Kuijt (voorzitter), Klaas Varkevisser (secretaris), Krijn Dijkdrent (vicevoorzitter), Johan de Zwart (facilitaire zaken), Ronalda Verdoes (commerciële zaken), Kees de Jong (veiligheid en supporterszaken), Jan Guijt (jeugdzaken);
  Nieuw bestuur voorgesteld door de adviescommissie:
  Huug van Duijn (voorzitter), Jaap van Duijvenbode (secretaris), Jan van der Plas (penningmeester), Ronalda Verdoes (vicevoorzitter), Harry Vermond (Commerciële zaken) als dagelijks bestuur.
  Overige bestuursleden; Kees de Jong (veiligheid en supporterszaken), Johan de Zwart (accommodatie zaken), Martin Haasnoot (Voetbalzaken), Nico van Duijvenvoorde (Jeugdzaken), Alex Kulk (Multimedia & Communicatie), André Jonker (Clubhuis);
 4. Benoemen en installeren nieuwe bestuursleden
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

De leden van de K.v.v. Quick Boys worden allen van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Namens het bestuur van de K.v.v. Quick Boys
Klaas Varkevisser, secretaris

NB. Tegenkandidaten voor de bestuursfuncties kunnen tot 48 uur voor de dag van de vergadering, schriftelijk en ondertekend door minimaal 3 leden van 18 jaar of ouder, worden aangemeld bij de secretaris.

Geef een antwoord