Tegemoetkoming contributie: gemeente Katwijk en Z&Z

Uitleg hoe in aanmerking te komen voor een vergoeding van de Gemeente Katwijk
Degenen die het financieel moeilijk hebben om de contributie of voetbalkleding te betalen komen wellicht in aanmerking voor een vergoeding van de Gemeente Katwijk. Het gaat om een bedrag van in totaal maximaal € 100 per jaar per gezinslid (dus ook voor minderjarige kinderen). De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vergoeding zijn:

 • U woont in de gemeente Katwijk
 • De aanvrager is 18 jaar of ouder
 • U kunt de gemaakte kosten niet (volledig) vergoed krijgen op grond van een andere regeling
 • U heeft 1 jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau
 • Uw vermogen is niet hoger dan een bepaald bedrag (exacte bedragen zijn ons nog niet bekend, maar u moet hierbij denken aan: 
  – alleenstaanden € 5.000
  – alleenstaande ouders ruim € 10.000
  – gehuwden/samenwonenden € 10.000

De aanvraag voor een vergoeding kan niet zelf worden ingediend, dit loopt via een erkende intermediair. Helaas is op dit moment is de lijst van erkende intermediairs nog niet bekend. Zodra deze bekend is gemaakt, zullen wij de lijst op deze website vermelden.

Naast bovengenoemde regeling kent ook Zorg en Zekerheid een regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de kosten. Alle kinderen tot 18 jaar met een GeZZinspakket (AV-GeZZin) komen voor een vergoeding in aanmerking. De vergoeding bedraagt maximaal € 50.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester .

Geef een antwoord