Van de Bestuurstafel

Zoals in de informatiebijeenkomst van 20 juni 2023 aangekondigd, zal het bestuur de Algemene Ledenvergaderingen ruim van tevoren communiceren. Zodat leden hier tijdig rekening mee kunnen houden en deze ook door de leden goed voorbereid kunnen worden.

De aankomende ALV’s zijn zoals gebruikelijk allen op vrijdagavond, aanvang 20 uur, kantine Sportpark Nieuw-Zuid. De vastgestelde data zijn als volgt:

Data Algemene Ledenvergadering:

  • Vrijdag 17 nov 2023
  • Vrijdag 7 juni 2024
  • Vrijdag 29 nov 2024

Ook wil het bestuur de leden graag meenemen in de (bestuurlijke) ontwikkelingen binnen de club en heeft daarom besloten om de rubriek “van de bestuurstafel” te lanceren. Regelmatig zullen bestuurlijke highlights en besluiten aan de leden kenbaar gemaakt worden. Dit met als doel leden beter te informeren en de betrokkenheid van de leden te vergroten. De concrete invulling volgt binnenkort.