Informatie bijeenkomst noord tribune

Beste Quick Boyzers,

Op de laatstgehouden ALV is door het bestuur toegezegd een informatiebijeenkomst te houden inzake de vervangingsinvestering van een deel van de noord tribune, ook wel bekend als ‘De Trap’’. Deze bijeenkomst staat gepland op dinsdag 20 juni aanstaande om 20.00 uur in het clubhuis.

Tijdens deze bijeenkomst tonen wij de geïnteresseerde leden een impressie van de schetstekeningen, de uitvoering van de werkzaamheden en informeren wij de aanwezigen over de financiële onderbouwing. Een onderbouwing die past binnen het door de ALV vastgestelde bestuursmandaat.

Met de uitvoering van deze werkzaamheden wordt het fundament gelegd onder een al vele jaren gekoesterde wens van een grote supportersgroep om ter plekke een overkapping te creëren.

Onze supporters zullen zélf een actie op touw zetten om deze overkapping te financieren. Deze overkapping wordt dus in een later stadium gerealiseerd!

Door de Covid-pandemie is het noodzakelijke onderhoud op Nieuw Zuid op een laag pitje gezet en is er een dito behoedzaam financieel beleid gevoerd.

Het bestuur is dan ook content een inhaalslag te kunnen maken en daarmee tevens de veiligheidsvoorzieningen rond ons hoofdveld op een hoger niveau te tillen.

Graag tot ziens op 20 juni!

Het bestuur