Derde bijeenkomst werkgroep Communicatie

Vorige maanden zijn er berichtgevingen geweest met betrekking tot een te formeren werkgroep communicatie. Inmiddels heeft de derde bijeenkomst plaatsgevonden.
Gisteren heeft de derde bijeenkomst plaatsgevonden van de werkgroep communicatie. Ter herinnering: deze werkgroep zal zich de komende tijd bezig gaan houden met de opdracht om te komen tot een aantal aanbevelingen ter verbetering van de interne- en externe communicatie binnen Quick Boys. Inmiddels bestaat de werkgroep uit 12 enthousiaste leden, afkomstig uit alle geledingen van de vereniging Quick Boys: van het damesvoetbal tot aan de jeugd en van de business club tot aan het bestuur.

Werkgroep interne- en werkgroep externe communicatie
De contouren waarbinnen de werkgroep zal gaan opereren worden langzamerhand steeds duidelijker. In deze derde bijeenkomst is de totale werkgroep onderverdeeld in een tweetal subwerkgroepen: één groep zal zich met name richten op de interne communicatie en de andere groep neemt de externe communicatie onder de loep.

Beide werkgroepen zullen als leidraad de inventarisatie nemen die inmiddels op grote lijnen is uitgevoerd. Een inventarisatie die erop gericht was om een beeld te krijgen van de informatiestromen binnen Quick Boys. Met andere woorden: wie communiceert met wie. Daar gaan beide werkgroepen mee aan de slag en een volgende stap zal waarschijnlijk gericht zijn om via o.a. interviews knelpunten en verbeterpunten te achterhalen binnen de diverse geledingen van onze vereniging. Er zijn op zowel intern als extern communicatiegebied al enkele snel realiseerbare actiepunten gesignaleerd die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Uiteraard zal dit op de juiste wijze gecommuniceerd gaan worden.
Daarnaast zullen de beide werkgroepen de voortgang van hun bevindingen middels deze website communiceren.

Geïnteresseerden die de werkgroep denken te kunnen versterken kunnen zich nog steeds aanmelden. Klik hier.

Geef een antwoord