Vierde bijeenkomst werkgroep Communicatie

Vorige maanden zijn er berichtgevingen geweest met betrekking tot een te formeren werkgroep communicatie. Gisteren is de Werkgroep Communicatie voor de vierde maal bijeen gekomen. Met elkaar heeft dez
Gisteren is de Werkgroep Communicatie voor de vierde maal bijeen gekomen. Met elkaar heeft deze groep enthousiaste QB-ers inmiddels een heldere doelstelling geschreven voor de werkgroep:
“Het vormgeven en structureren van de communicatie op extern en intern niveau binnen de K.v.v. Quick Boys”

Werkgroep interne- en werkgroep externe communicatie
Inmiddels hebben de twee subgroepen intern en extern hun eigen vergadering gehouden waaruit een korte termijn actieplan is voortgekomen. Voor de subwerkgroep interne communicatie betekent dit dat begonnen zal worden met het inventariseren van communicatiestromen en knelpunten, waarbij de focus zal liggen op de jeugdafdeling. Door middel van vragenformulieren, mailings, interviews en directe benadering zal de gehele jeugdafdeling doorgelicht worden op het gebied van communicatie. Daarbij wordt er tevens vanuit gegaan dat daarmee ook informatie over andere geledingen binnen Quick Boys verkregen zal worden. Zodra de inventarisatie zal zijn afgerond zullen daar de hoofd knelpunten uit gehaald worden waarmee de Werkgroep Communicatie aan de slag zal gaan.

Wat de subwerkgroep externe communicatie betreft zullen zij zich richten op het opstellen van het profiel van een woordvoerder voor Quick Boys en de werkwijze van een dergelijke woordvoerder. Het doel is om uiteindelijk het bestuur te kunnen adviseren bij het aanstellen van een woordvoerder. In ieder geval heeft het bestuur ingestemd met het voorstel om in de toekomst de communicatie met de buitenwereld door een woordvoerder te laten plaatsvinden. Daarnaast zal de subwerkgroep haar eigen doelstelling, te weten:
“Het vormgeven en structureren van alle mogelijke externe communicatielijnen vanuit de K.v.v. Quick Boys gezien”
De werkgroep gaat dus voortvarend aan de slag en zal middels deze website de lezer informeren over de voortgang.

Geïnteresseerden die de werkgroep denken te kunnen versterken kunnen zich nog steeds aanmelden. Klik hier.

Geef een antwoord