Tweede bijeenkomst werkgroep Communicatie

Vorige maand is er een eerste berichtgeving geweest met betrekking tot een te formeren werkgroep communicatie. Deze werkgroep zal zich de komende tijd bezig gaan houden met de interne- en externe comm
Vorige maand is er een eerste berichtgeving geweest met betrekking tot een te formeren werkgroep communicatie. Deze werkgroep zal zich de komende tijd bezig gaan houden met de interne- en externe communicatie van K.v.v. Quick Boys. De opdracht van de werkgroep zal met name zijn om te komen tot een aantal aanbevelingen ter verbetering van de interne- en externe communicatie.
Verheugend om te melden is het feit dat op de geplaatste oproep een 10-tal belangstellenden hun interesse in de te formeren werkgroep hebben getoond. Leden en vrijwilligers van K.v.v. Quick Boys maar ook andere personen die enige affiniteit hebben met de vereniging. Allen afkomstig uit verschillende disciplines en daarbij dus uit verschillende invalshoeken bezig met het onderwerp communicatie, bij Quickboys of in hun studie en/of in hun werk.Vanwege de vakantieperiode kon nog niet iedereen aanwezig zijn. Na een voorstelronde is vervolgens ingezoomd op het onderwerp communicatie. Allen zijn het erover eens dat er binnen de vereniging verbeteringen nodig zijn; er kunnen zondermeer verbeterslagen gemaakt worden. Intern maar zeker ook extern dient de vereniging een meer professionele aanpak te creëren. Uiteindelijk zal in een beleidsplan communicatie het een en ander worden vastgelegd.

Werkgroep interne- en werkgroep externe communicatie
De aanwezigen concluderen dat er een 2-tal werkgroepen komen. Een werkgroep die specifiek inzoomt op de interne communicatie en een werkgroep die bezig zal gaan met de externe communicatie. Belangrijk hierbij is dat elke werkgroep wordt aangestuurd door een coördinator die onder andere de voortgang binnen de werkgroep activeert. De beide werkgroepen kunnen onafhankelijk van elkaar werken maar zullen elkaar blijvend informeren over de voortgang en daar waar nodig gezamenlijk vergaderen. In de volgende vergadering zullen de beide werkgroepen worden ingesteld waarbij de aangemelde belangstellenden vanuit hun persoonlijke interesse / achtergrond kiezen voor de werkgroep interne- of externe communicatie.

De leden van de werkgroep Communicatie zullen voor de volgende vergadering (medio september) al wel bezig zijn met een 2-tal actiepunten. Dit betreft de aanvulling van een eerste concept rapportage waarin de huidige interne- en externe communicatielijnen, welke gangbaar zijn bij Quick Boys, zijn opgesomd. Tevens zal een eerste inventarisatie plaatsvinden waar de communicatie binnen de vereniging verbeterd dient te worden Vervolgens wordt deze inventarisatie uitgebreid naar de verschillende disciplines binnen de vereniging. Aan hen zal worden gevraagd om de inventarisatie naar verbeterpunten aan te vullen. Laat duidelijk zijn dat communicatie een breed- en moeilijk te ondervangen onderwerp is. Mede vanwege die reden wordt gekozen voor een zorgvuldige aanpak en weloverwogen en realistisch tijdstraject.
Met regelmaat zullen de beide werkgroepen de voortgang van hun bevindingen middels de website communiceren.

Geinteresseerden die de werkgroep denken te kunnen versterken kunnen zich nog altijd aanmelden. Klik hier

Geef een antwoord