Quick Boys op weg naar communicatie(beleids)plan

Communicatie werkgroep
Op initiatief van de MultiMedia Commissie hebben woensdag 16 juli een 5-tal leden van Quick Boys (Ronalda Verdoes en Kees de Jong namens het bestuur aangevuld met Marcel Arkesteijn, Pieter Kuyt en Alex Kulk) een eerste overleg gehad met als doel te komen tot een communicatie(beleids)plan voor K.v.v. Quick Boys.
Als over communicatie wordt gesproken moet worden gedacht aan aspecten als public relations, woordvoerderschap, publicaties, pers- en media relaties, persberichten, interviews, persconferenties, etc. Deze communicatie kan zowel intern- als extern zijn gericht. Binnen de vereniging wordt volop gecommuniceerd echter van enige coördinatie “wie doet wat, wanneer” is nauwelijks sprake.
Voor een vereniging als Quick Boys is het absoluut noodzakelijk dat dit alles wordt gecoördineerd cq. dat er sprake is van een beleidsplan waarin het aspect communicatie wordt omschreven en vervolgens wordt geïmplementeerd. Voor dit beleidsplan en de implementatie wordt een tijdstraject vastgesteld. Uitgaande van dit eerste overleg wordt een “communicatie” werkgroep geformeerd die één en ander gaat vormgeven. Hierbij de oproep of er belangstellenden zijn die deze werkgroep willen complementeren.
Belangstellenden die de uitdaging willen aangaan om voor K.v.v. Quick Boys te komen tot een communicatie(beleids)plan en de implementatie hiervan worden opgeroepen om te reageren via communicatie@quickboys.nl.
Het volgende overleg wordt halverwege de maand augustus ingepland en over de voortgang zal middels publicaties op de website worden gecommuniceerd.

Geef een antwoord